Logo Coneco

Volg ons

Referentie

Klimaatbeheer in optima forma voor Groninger Museum

Projectrealisatie

De vervanging van het klimaatbeheersysteem in het Groninger Museum en depot was een mooie uitdaging. Terwijl het museum in gebruik bleef, moesten de klimaatcondities ongewijzigd blijven. Robert Kazemier van BAM: “We hebben dit met elkaar gerealiseerd.”

Het ontwerp van het Groninger Museum is een kunstwerk op zich: opvallend, bijzonder en complex qua klimaatbeheer. Zelf ken ik het gebouw ook erg goed. Eerst vanuit mijn werk bij de opdrachtgever, later door mijn jarenlange ervaring bij Priva en inmiddels al enkele jaren vanuit Re3com. Die kennis kwam goed van pas bij de vervanging van de regeltechniek in het depot, waarvoor Re3com opdracht kreeg van BAM Bouw en Techniek Regio Noord. Aqualectra zorgde voor de ombouwwerkzaamheden op locatie, zodat de regelkasten weer jaren meegaan. De zichtbaar goede samenwerking tussen BAM, Aqualectra en Re3com gaf de eindgebruiker zoveel vertrouwen, dat we gezamenlijk ook de regeltechniek in het museum mochten vervangen.

Kostbare kunst 
Robert Kazemier, Teammanager Meet- & Regeltechniek bij BAM: “Het Groninger Museum is al jaren bij ons in onderhoud. Perfect klimaatbeheer is heel belangrijk voor de kostbare kunstwerken in het museum! Dus toen voor de klimaatinstallatie het einde van de levensduur in zicht kwam, werd besloten tot vervanging. Omdat het ‘treintje’ BAM – Aqualectra – Re3com bij de vervanging van het systeem in het depot zo goed werkte, hebben we ook nu gezamenlijk een stappenplan gemaakt en dat voorgelegd aan het museum en de gemeente Groningen, de eigenaar van het pand.”

We zijn echte partners en hebben vaak aan een half woord genoeg om de ander te begrijpen.

Robert Kazemier, Teammanager Meet- & Regeltechniek bij BAM

Vraag en antwoord   
“In nauw overleg met alle partijen maakten we vervolgens een plan van aanpak voor de vervanging. Gedurende de werkzaamheden moesten de klimaatcondities uitstekend zijn én blijven, terwijl het museum ‘gewoon’ in gebruik was. Daarom hebben we terdege rekening gehouden met het buitenklimaat en de bezoekers, twee invloedrijke factoren voor het binnenklimaat. Tijdens de zeer gedegen voorbereiding, die een half jaar duurde, brachten we vele vragen én antwoorden in kaart. Daarbij waren onder andere een data-analist en de museumconservator betrokken. We stelden vragen als: Hoe gaan we het aanpakken? Waar zitten de risico’s? Welke kast vervangen we eerst? Waarom deze volgorde? Wat moet er gebeuren als het mis dreigt te gaan? Zo wist ieder wat er verwacht werd en konden we alle risico’s indekken. Een dag van tevoren kon de gemeente besluiten tot een go of no go, voor de start van de werkzaamheden.”

Echte partners  
“Uiteindelijk is de vervanging erg voorspoedig en volgens planning verlopen. We hadden weinig tegenslag en zelfs het weer werkte mee. Zo bleef de hinder voor het museum tot een minimum beperkt. De samenwerking tussen alle partijen verliep zeer goed en is voor een groot deel gebaseerd op vertrouwen. BAM en Re3com hebben een heel goede werkrelatie. We zijn echte partners, kennen elkaar al jaren en hebben vaak aan een half woord genoeg om de ander te begrijpen. BAM selecteert de samenwerkingspartners altijd bij het werk. Bij het Groninger Museum was dat onmiskenbaar Re3com.”

Bent u benieuwd naar onze andere projecten bij musea, lees dan de blogs over het Zuiderzeemuseum en het Maritiem Museum.  

Foto Groninger Museum: Erik & Petra Hesmerg

banner 1

Coneco en Re3Com maken deel uit van HC Groep