Logo Coneco

Volg ons

Missie en visie

Waarom we zijn wie we zijn

Je moet achter je woorden kunnen staan; in voor- en tegenspoed. We hebben daarom onze voornaamste principes vastgelegd in onze Missie & Visie. Om aan de wereld te laten zien wie we zijn, maar ook om onszelf dagelijks te herinneren aan de uitgangspunten die Coneco maken tot wat het is en doet.

Fundamenteel betere gebouwprestaties

We willen een fundamentele bijdrage leveren aan de verbetering van de klimaat- en duurzaamheidsprestaties van gebouwen. In gezonde gebouwen voelen gebruikers zich goed en kunnen ze prettig werken. Betere gebouwprestaties zorgen bovendien voor reductie van CO2-uitstoot en lagere exploitatiekosten voor de eindgebruiker. 

“Innovatie wil bij ons zeggen dat je echt continu op zoek bent naar manieren om het beste te halen uit de mogelijkheden die je waarneemt.”

Dennis van der Pol, Directeur Alblasserdam

Bijdragen aan succesvol ondernemerschap

De historie van Coneco heeft ons geleerd dat ons succes direct verband houdt met de mate waarin we succes kunnen toevoegen aan onze opdrachtgevers. De werkelijke beloning komt als partijen eensgezind optrekken en van elkaar leren. Als ze niet bang zijn om hun kennis en kracht te bundelen en samen verantwoordelijk willen zijn voor fouten en successen.

“Duurzame relaties zijn een garantie voor goede samenwerking. Elkaar leren kennen en openstaan voor elkaars inzichten.”

Tom Jacobs, Sales

De mens op 1

Bij Coneco hebben mensen voorrang. Ze belichamen onze onderneming en onze passie voor technische innovatie. Medewerkers bij Coneco krijgen alle kans om zich optimaal te ontwikkelen. Dat is belangrijk voor hun persoonlijke groei en het draagt bij aan een gelukkig bestaan. We willen dat het met iedereen goed gaat. Alleen dan gaat het goed met Coneco.

“Je moet je voortdurend realiseren dat je mensen het bedrijf maken en niet andersom.”

Dick de Jong, oprichter en algemeen directeur

Vooraan in de wereld van gebouwautomatisering

We hebben de ambitie om in de markt van gebouwautomatisering nummer 1 te zijn en te blijven. We doen dat door de mens op 1 te zetten, door te investeren in kennis en innovatie en door bij te dragen aan het succes van onze klanten. Groei is wat ons betreft geen doel; het is de enige manier om het beste te geven wat we te bieden hebben.

Coneco en Re3Com maken deel uit van HC Groep