Logo Coneco

Volg ons

Privacy- en cookieverklaring

25 mei 2018

Coneco hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy- en cookieverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Coneco houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit betekent dat wij

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

In deze privacy- en cookieverklaring leggen we uit wat we bij de websites Coneco.nl en Re3com.nl doen met uw informatie. Als u vragen heeft of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact met ons op.

Contactformulieren

Met verschillende contactformulieren op onze websites kunt u vragen stellen, aanvragen doen, bestellingen plaatsen en solliciteren. Om uw vragen, aanvragen, bestellingen en sollicitaties optimaal te kunnen behandelen, gebruiken wij hiervoor uw naam, bedrijfsnaam, naw-gegevens, telefoonnummer en/of e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Verzenden van nieuwsbrieven

We willen u graag informeren over wat er speelt in de wereld van regeltechniek, over nieuwe producten, diensten, mensen en vacatures. We willen u inspireren met mooie cases, interessante blogs en bevlogen vakinhoudelijke verhalen. Dat doen we aan de hand van onze nieuwsbrief. Zodra u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief wordt u automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Hiervoor gebruiken wij uw naam, bedrijfsnaam en e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat u het abonnement op onze nieuwsbrief opzegt. Het abonnement op de nieuwsbrief kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink – onderaan de nieuwsbrief.

Reclame

Periodiek kunnen wij u informeren over (nieuwe) producten, diensten en/of aanbiedingen. Dit doen wij via onze website, per post, per e-mail, via onze social media of per telefoon. U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. In elke brief staat hoe dat moet. Elke e-mail bevat een afmeldlink. U kunt ons
blokkeren via de sociale media of de afmeldoptie gebruiken. U kunt dit aangeven als u wordt gebeld. U kunt persoonlijk contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens onderaan deze pagina.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de hierboven genoemde partijen, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Google Analytics

Met Google Analytics houden wij statistieken bij over het gebruik van onze website. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Social media

In onze website zijn social media buttons opgenomen voor LinkedIn, Twitter en Facebook. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten (LinkedIn, Twitter en Facebook) uw persoonsgegevens.

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op uw apparaat (computer, tablet of mobiele telefoon) plaatst op het moment dat u de website bezoekt. Deze cookies slaan informatie op over uw websitebezoek. Cookies zijn onder te verdelen in functionele, analytische en tracking-cookies.

Functionele cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk om onze website goed te laten functioneren en gebruiksvriendelijk te maken. Zonder functionele cookies werkt de site niet optimaal.

Naast functionele cookies maken wij ook gebruik van analytische cookies. Analytische cookies zorgen ervoor dat we weten hoe vaak en welke pagina’s bezocht worden en op welke plekken we de website kunnen verbeteren. De statistieken die we verzamelen kunnen we niet herleiden naar personen. Deze gegevens worden dus altijd anoniem gebruikt. We maken bijvoorbeeld gebruik van Google Analytics om inzichten te verkrijgen uit de data.

Ook gebruiken we soms zogenaamde tracking cookies waarbij we gebruik maken van een Facebook pixel. Dit is een stukje code die we op onze website plaatsen. De doelgroepen kunnen hierdoor gemeten, geoptimaliseerd en ontwikkeld worden voor Facebook-advertentiedoeleinden, bijvoorbeeld voor personeelswerving of voor het gericht aanbieden van informatie. Ook kunnen we na het plaatsen van een pixel de conversie meten vanuit Facebook, via statistieken bekijken hoe de doelgroep onze website gebruikt en een (vergelijkbare) doelgroep aanmaken vanuit deze statistieken. Tracking cookies stellen ons in staat om onze dienstverlening te verbeteren en informatie beter op uw wensen af te stemmen.

Over het algemeen worden geplaatste cookies niet langer bewaard dan tot wanneer uw browser sluit. Bepaalde cookies blijven voor een langere tijd opgeslagen. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en apparaat dat u gebruikt moet aanpassen. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen maken wij gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u uw persoonsgegevens invoert. Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, kan het zijn dat wij onze privacyverklaring moeten aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies beschikbaar zijn.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens onderaan deze pagina. U hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en tegen direct marketing.
 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken.

Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om u te identificeren door het meesturen van een geldig legitimatiebewijs, om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Belangrijk is dat u hierbij uw BSN en pasfoto afschermt. Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Daniël Wiltinge
Daniël Wiltinge Directeur Re3com 0522 76 00 64 LinkedIn
Ramon Bokhorst
Ramon Bokhorst Sales 06 29 04 50 01 LinkedIn
Ruben Kroezen
Ruben Kroezen Projecten 0522 76 00 69 LinkedIn
Jarin Tempelman
Jarin Tempelman Servicedesk / Support Re3com 0522 76 00 50 LinkedIn
Marielle de Gruijter Mens en organisatie 078 641 38 77 LinkedIn
Dennis van der Pol Directeur Coneco 06 22 46 57 95 LinkedIn
Arnold Baardman
Arnold Baardman Sales / Customer Relations 06 10 93 40 36 LinkedIn
Eelco van Veen
Eelco van Veen Projectorganisatie 078 641 38 77 LinkedIn
Edwin Stalvord
Edwin Stalvord Service en Onderhoud / VCA 078 641 38 77 LinkedIn
Niels van den Berg Servicedesk / Support Coneco 078 641 65 10 LinkedIn
Adriaan van den Berg
Adriaan van den Berg Technische innovatie 078 641 38 77 LinkedIn
Dion Brouwer
Dion Brouwer Strategisch adviseur Duurzaamheid 078 641 38 77 LinkedIn
Kees Doolaar
Kees Doolaar Projectmanager / Kwaliteit 078 641 38 77 LinkedIn
Arnout Janze
Arnout Janze Training en Opleiding 078 641 38 77 LinkedIn
Marielle de Gruijter Mens en organisatie 078 641 38 77 LinkedIn
Ralph van Tongeren Marketing en Communicatie 06 53 46 12 98 LinkedIn

Coneco en Re3Com maken deel uit van HC Groep