Logo Coneco

Volg ons

Referentie

Christelijk Lyceum Veenendaal: nieuwbouw met respect voor verleden

We zijn al vroeg in het traject betrokken waardoor alles volgens planning verloopt en er geen oponthoud is door het coronavirus.

Matthijs Noordergraaf, Projectleider MRK

Terwijl de middelbare scholen zijn gesloten vanwege de Coronacrisis, verrijst in Veenendaal het nieuwe pand van het Christelijk Lyceum. Met inachtneming van de vereiste maatregelen kan de bouw van dit duurzame schoolgebouw ‘gewoon’ doorgaan. Bij Coneco zijn we druk bezig met de voorbereidende werkzaamheden voor een optimaal binnenklimaat in het pand.

Op de plaats waar zo’n vijftig jaar geleden het oude gebouw werd geopend, wordt nu hard gewerkt aan de nieuwbouw van een modern en bijna energieneutraal gebouw voor het Christelijk Lyceum Veenendaal. Het pand wordt gebouwd met respect voor het verleden: zoveel mogelijk materialen worden hergebruikt en het karakter van de oude school blijft behouden. HEVO neemt op basis van Risicodragend Projectmanagement het proces rondom de ontwikkeling van het gebouw op zich. INNAX Veenendaal is verantwoordelijk voor installatietechniek en advies; onze opdrachtgever Verstappen van Amelsvoort is de W-installateur van het project. Zij vroegen Coneco de regeltechniek van het klimaatbeheersysteem en de bekabeling (via De Vreeden) te verzorgen.

Fris, duurzaam en bijna energieneutraal
Ruim 2.000 leerlingen volgen mavo, havo of vwo op het Christelijk Lyceum. Hun vernieuwde school bestaat uit drie gebouwen, waarvan het middelste deel nieuwbouw is. De Frisse School wordt duurzaam en bijna energieneutraal (BENG). Op het dak komen twee warmtepompen die zorgen voor warmte en koude. Daarnaast zijn er twee luchtbehandelingskasten, voorzien van een warmtewiel voor de terugwinning van energie. De luchtbehandelingskasten hebben een verwarmings- en een koelblok om het gebouw van de juiste inblaastemperatuur te voorzien. Coneco regelt het binnenklimaat met Priva Blue ID. Alle lokalen krijgen naverwarming en in meerdere ruimten komen VAV-boxen voor het regelen van de luchtkwaliteit. Met Touchpoint One bedienpanelen, waarvan een aantal is uitgerust met CO2-sensoren, is de gewenste temperatuur in de verschillende ruimtes gebruiksvriendelijk in te stellen.

Alles verloopt volgens planning
Wij zijn nu druk bezig met de voorbereidende werkzaamheden voor de regeling van het klimaatbeheer. We leveren de regelkasten, verzorgen de project engineering, maken de regeltechnische omschrijving, schrijven de software en gaan inbedrijfstellen. Omdat Coneco al vroeg in het traject de opdracht van Verstappen van Amelsvoort kreeg, verloopt alles tot dusver volgens planning en hebben onze werkzaamheden (nog) geen oponthoud door de gevolgen van het Coronavirus. We kunnen gelukkig veel op afstand overleggen, vooral intern. En met de opdrachtgever hebben we vaker telefonisch contact, nu we niet zo makkelijk op het werk kunnen langsgaan. Hoe ervaart Verstappen van Amelsvoort als installatiebedrijf deze Coronaperiode?

Warmtepompen uit Italië
Arjan van de Donk, als Projectleider bij Verstappen van Amelsvoort verantwoordelijk voor dit project: “Wij houden ons aan de gestelde eisen vanuit het RIVM, zoals anderhalve meter afstand houden, met niet meer dan vijf personen tegelijk in de schaftkeet en meerdere malen per dag de handen goed wassen. Coneco is een aantal weken geleden begonnen met de engineering van het project, wat voorspoedig verloopt. En ook het aanbrengen van de bekabeling buiten gaat tot nu toe voorspoedig. Maar er zijn zeker gevolgen voor de leveringen vanuit het buitenland. De twee warmtepompen voor dit project bijvoorbeeld komen uit Italië. Omdat Italië te maken heeft met de gevolgen van de lockdown, komen de warmtepompen niet volgens afspraak op de bouw. Ik weet nog niet of dit consequenties heeft voor de planning”.

Meer weten over duurzaam klimaatbeheer in schoolgebouwen? Lees dan de Coneco blogs over de Curio opleiding Brood & Banket en het Ashram College. Via de video van Burgland Bouw kunt een kijkje nemen op de bouw van het Christelijk Lyceum.

Afbeelding: NOAHH | Network Oriented Architecture Amsterdam, via HEVO

Coneco en Re3Com maken deel uit van HC Groep