Logo Coneco

Volg ons

blog

Vol vertrouwen het nieuwe jaar in

Coneco

Door het goede uit het vorige jaar mee te nemen, kijken we vol vertrouwen naar het nieuwe jaar. We hebben zin in nieuwe projecten, uitdagende innovaties en fijne samenwerkingen. Want met onze klanten en partners samenwerken aan mooie projecten geeft ons de meeste voldoening. In deze blog een blik op 2022 door Tom van Oers, verantwoordelijk voor innovatie; en Eelco van Veen en Ruben Kroezen, verantwoordelijk voor de projectorganisatie binnen Coneco en Re3com.

Tom van Oers, Innovatie

“In mijn werkveld leggen we komend jaar de focus op bodemenergiesystemen en smart buildings. Wat dat laatste betreft, is dit fenomeen al jarenlang voortdurend in ontwikkeling en dat gaat door in 2022. Wij willen graag vanuit onze expertise een maximale bijdrage leveren aan het realiseren van dergelijke projecten. We staan daarom open voor alle vragen uit de markt. Van de focus op bodemenergiesystemen verwacht ik dit jaar concrete stappen. We gaan een aantal mooie projecten realiseren en het onderhoud verzorgen van deze systemen.”

Eelco van Veen, Projectorganisatie Coneco

“Ik hoop dat we komend jaar op dezelfde voet verder kunnen zoals in voorgaande jaren: met tevreden klanten, fijne partners en loyale en kundige collega’s. Daarbij zie ik wel uitdagingen op het vlak van leveringen van materialen in combinatie met de gewenste levertijden en opleverdata voor projecten. Het betekent dat wij goed moeten anticiperen op de vragen van klanten en de mogelijkheden van onze leveranciers. We zullen onze klanten, leveranciers en partners bewust moeten maken van deze uitdagingen en vragen om mee te denken. De basis hiervoor ligt in het samen realiseren van de projecten en elkaar als het ware te zien als collega’s.”

Ruben Kroezen, Projectorganisatie Re3com

“Vorig jaar hebben wij met vele partners en klanten samengewerkt op basis van vertrouwen. Het is mooi om te zien dat deze insteek helpt om projecten met nog meer plezier te realiseren. In 2022 gaan we verder op deze ingeslagen weg. In 2022 zetten we vol in op het vergroten van de kennis: vakinhoudelijk bijvoorbeeld op de gebieden van monitoring en frisse scholen, werkinhoudelijk door bijvoorbeeld coaching, leiderschapstrainingen, timemanagement. Dit doen we met onze eigen groeiacademie; wij willen blijven investeren in onze mensen en daarmee in onze klanten en partners.”

Coneco en Re3Com maken deel uit van HC Groep