Logo Coneco

Volg ons

blog

Re3com: kijk op 2019 en visie op 2020

Re3com

Wie is de stille kracht achter de principeschema’s en planningen? Wat gebeurt er op locatie? Hoe werkt de ‘noordelijke nuchterheid’? In een drieluik maakt u kennis met de Re3com-teams en hun werkwijze. We starten met Sales. Ramon Bokhorst stelt zijn team aan u voor!

Jarin Tempelman – Service en onderhoud

“Ik kijk terug op een mooi jaar. Dat begon al goed met het inwerken van drie nieuwe collega’s binnen mijn team Service en onderhoud. Al snel merkten we dat we soepel met elkaar kunnen samenwerken en – belangrijker – elkaar goed aanvullen. Dat heeft geresulteerd in nóg beter werkende installaties. We hebben verschillende opdrachtgevers laten zien dat meer comfort in een gebouw niet meer energie hoeft te kosten. Integendeel! Onze inspanningen en kennis van meet- en regeltechniek hebben bij verschillende klanten energiebesparingen en een lagere gasrekening opgeleverd. Voor 2020 ga ik met dit team verder op zoek naar gebouwen die we met slimmere inzet van systemen en installaties optimaler en energiezuiniger kunnen laten draaien.”

Daniel Wiltinge – Projectenteam

“In 2019 hebben we met heel veel plezier gewerkt. Dat komt door de mooie projecten die we hebben mogen realiseren: een mix van renovatie en hoogstaande nieuwbouwprojecten. Het was een druk jaar, maar het – en volgens mij kan ik namens het hele team spreken – voelde dynamisch en ik heb geen vervelende werkdruk ervaren. Ik ben ook blij met de uitbreiding in mijn team. Onze stagiair Patrick is na zijn opleiding teruggekomen. Hij is nu intern in opleiding. Trouwens, alle collega’s in mijn team hebben afgelopen tijd een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Voor volgend jaar hoop ik een voortzetting van 2019: het werkplezier behouden en op naar nieuwe uitdagende projecten!”

Diane van Zwet – Algemeen directeur

“We kijken in alle opzichten terug op een bijzonder jaar. We hebben in haast serene rust enorme prestaties geleverd. We hebben boven verwachtingen gepresteerd, zowel financieel als kwalitatief. Onze kennis is ingezet op efficiency, organisatie en innovatie. En dat terwijl we allen meer werkgeluk ervaren. Dat zien we bijvoorbeeld terug in een ziekteverzuim van bijna nul, maar ook in de lol en het plezier op de werkvloer. Komend jaar willen we dit bestendigen. Ik wil inzetten op werkgeluk op verschillende vlakken: werk-privébalans, groei- en ontwikkelkansen, innovaties en ideeën van mensen oppakken. Kortom, 2020 staat in het teken van binden en boeien én met focus op stabilisatie en continuïteit. Wat mij betreft speerpunten voor de strategie voor de komende jaren.”

Mariëlle de Gruijter – Human Resources

“Er heerst rust en controle binnen onze organisatie. Dat is deels te danken aan de inzet van nieuwe collega’s. Dit jaar stond in het teken van werkgeluk voor onze medewerkers met veel aandacht voor ontwikkeling en talent. Veel collega’s zijn begonnen met een opleiding of hebben kennisdeelsessies bijgewoond. Ook bieden we collega’s de mogelijkheid om meerdere rollen uit te oefenen zodat talent maximaal benut wordt. Dat komt ieders werkgeluk ten goede. Deze koers én al mijn collega’s wil ik graag behouden voor komend jaar!”

Coneco en Re3Com maken deel uit van HC Groep