Logo Coneco

Volg ons

Referentie

Duurzame samenwerking van Re3com en Dion

Service en onderhoud

Voor Re3com Coneco komen bij de hoofdvestiging van Wavin in Hardenberg veel facetten van de regeltechniek bij elkaar. Met Dion Locatiediensten werkt Re3com Coneco daar al jaren samen aan de meest uiteenlopende projecten voor Wavin, dat wereldwijd kunststof leidingsystemen levert.

Dion Locatiediensten komt voort uit het facilitair bedrijf van Wavin. Dion is gespecialiseerd in diensten op het gebied van beheer, onderhoud en projectbegeleiding en beheert al vanaf het begin de diverse infrastructuren en systemen op het terrein van Wavin. Sinds een jaar of tien neemt Re3com Coneco de regeltechnische werkzaamheden voor het project bij Wavin voor zijn rekening. Deze werkzaamheden zijn zo veelomvattend, dat eigenlijk niet over ‘het’ project gesproken kan worden. Het gaat om uiteenlopende, vaak duurzame en bijzondere projecten op het enorme Wavin bedrijventerrein.

Meerdere bronnen
Met de zeer uitgebreide WKO-installatie (maar liefst achttien bronnen) wordt zowel de bodemenergie als het oppervlaktewater op duurzame wijze ingezet. De installatie zorgt voor verwarming en koeling van de gebouwen en productieprocessen bij de bedrijven op het Wavin bedrijventerrein, te weten Wavin, Schoeller Allibert, RPC-BPI Indupac, SPHere en PlastChem. Het Priva systeem bestuurt de klimaatinstallaties van de vele fabrieken op het terrein. Naast de vertrouwde Priva Compri HX systemen zijn hier inmiddels ook de eerste Priva Blue ID systemen geplaatst en geïntegreerd.

Software op maat
Voor de signalering van de brandmeld- en sprinklerinstallaties ontwikkelden Re3com Coneco en Dion een installatie, die door middel van Remote IO modulen signaleringen zendt naar de portiers op het terrein. Priva ServeCenter verwerkt de doormeldingen, die via het XML dataverwerkingssysteem bij de portier zichtbaar worden. Zo kan de portier bij een melding bijvoorbeeld bepalen óf en zo ja hoe een ontruiming moet plaatsvinden, welke hulpdienst moet worden ingeschakeld en welke aanrijroute moet worden gekozen. Re3com Coneco ontwikkelde zelf de ‘maatwerk’ software voor dit dataverwerkingssysteem.

Restwarmte voor zwembad
Wavin produceert veel restwarmte en wil die graag duurzaam inzetten. Via een installatie voor stadsverwarming, voorzien van Priva hard- en software, gaat deze warmte naar diverse andere gebruikers, ook buiten het Wavin-terrein. Zo gebruikt het naastgelegen zwembad de restwarmte om het badwater te verwarmen en wordt op termijn eveneens het nieuwe sportcomplex in aanbouw in Hardenberg met de restwarmte verwarmd.

Coneco en Re3Com maken deel uit van HC Groep