Logo Coneco

Volg ons

Referentie

Duurzame oplossing voor klimaatbeheer in De Haagse Hogeschool

Projectrealisatie

De hoofdvestiging van De Haagse Hogeschool in Den Haag is constant in beweging: dagelijks zijn zo’n achtduizend studenten in het gebouw aanwezig. Coneco vervangt het verouderde klimaatbeheerssysteem door een modern en duurzaam systeem, dat gebruik maakt van EOW en WKO. Ondertussen gaan de colleges gewoon door.

De hoofdlocatie van De Haagse Hogeschool is een modern gebouw met veel verschillende ruimtes, zoals zalen, onderwijs- en vergaderruimtes, restaurants, een bibliotheek met tientallen computerwerkplekken en een groot overdekt binnenplein. De bestaande klimaatinstallatie is te ver verouderd om het klimaatbeheer in al deze ruimtes optimaal te kunnen regelen. Opdrachtgever A. de Jong Installatietechniek vroeg Coneco daarom de oude installatie gefaseerd om te bouwen naar een nieuw en duurzaam systeem, dat gebruik maakt van EOW en WKO en voorzien is van Priva Blue ID meet- en regeltechniek. Omdat de koelcapaciteit van de 21 bestaande (en aan te passen) luchtbehandelingskasten onvoldoende is, zijn bovendien zes extra regelkasten nodig.

Energie uit oppervlaktewater
Voor het duurzaam en energiezuinig koelen van het gebouw maakt het nieuwe systeem gebruik van thermische energie uit oppervlaktewater (EOW) in combinatie met warmte- en koudeopslag (WKO). Het gebouw van ‘De Haagse’ is aan drie zijden omgeven door een kanaal. Uit dit kanaalwater wordt koude gewonnen, die wordt opgeslagen in het grondwater van de WKO en kan worden ingezet voor koeling van het pand. In nauwe samenwerking met Grondboorbedrijf Haitjema zijn hiervoor drie warme en drie koude bronnen aangelegd, waarvoor Coneco ook de meet-en regeltechniek levert. Als adviseurs zijn IF Technology en Deerns eveneens nauw bij het project betrokken.

Technische uitdagingen
De winning van energie uit oppervlaktewater is een mooie technische uitdaging bij dit project. Ook het inbouwen van de benodigde techniek voor het nieuwe systeem in de bestaande en nieuwe luchtbehandelingskasten is een flinke klus, die we met technische creativiteit goed oplossen. Daarnaast is een minimale uitbedrijftijd een belangrijke voorwaarde bij de realisatie, omdat de colleges tijdens de werkzaamheden gewoon moeten doorgaan. Om iedereen tijdens de werkzaamheden van voldoende comfort en frisse lucht te kunnen voorzien, is met opdrachtgever A. de Jong een uitgebreid plan met noodvoorzieningen opgesteld. De meeste werkzaamheden aan het systeem vinden plaats in de technische ruimtes, zodat de overlast voor de studenten, docenten en medewerkers tot een minimum beperkt blijft.

Vóór het stookseizoen
Inmiddels zijn de bronnen aangelegd, de koudevoorzieningen van het systeem opgeleverd en bijna alle luchtbehandelingskasten omgebouwd naar Priva. De laatste ombouwwerkzaamheden van het project staan gepland vóór het stookseizoen, in september 2018. Dan zijn alle regel- en luchtbehandelingskasten vervangen en wordt het totale project opgeleverd.

Wilt u meer weten over duurzaam klimaatbeheer met EOW of WKO, dan kunt u mij natuurlijk bellen of mailen.

Afbeelding: De Haagse Hogeschool

Coneco en Re3Com maken deel uit van HC Groep