Logo Coneco

Volg ons

Referentie

Duurzame installatie in datacenter ABN AMRO

Projectrealisatie

Een batterij van maar liefst 500 m2 droge koelers op het dak van ABN AMRO Datacenter CCA Zuid in Amstelveen zorgt in combinatie met koudeopslag in de bodem voor continue koeling. De ventilatoren op het dak gebruiken koude uit de buitenlucht om het datacenter energiezuinig te koelen. Zonder mechanische koeling, dus uiterst duurzaam.

Coneco regelt het volledige klimaatbeheer van Datacenter CCA Zuid met Priva Blue ID. Servers in datacenters produceren heel veel warmte. Door de hoge interne warmtelast en de continue vraag naar koeling is de inzet van duurzaam opgewekte koeling in datacenters van groot belang. ABN AMRO Datacenter CCA Zuid is voorzien van een uitgebreide broninstallatie (WKO), waarbij de koude volledig wordt opgewekt door een grote batterij droge koelers. De droge koelers zijn in een groot paneel zo’n acht meter boven het dak opgesteld. Zodra de buitentemperatuur lager is dan 14°C wordt het datacenter volledig gekoeld met droge koelers; tevens wordt de koude ingevangen en in de broninstallatie onder de grond opgeslagen. Bij hogere temperaturen wordt het water uit de broninstallatie gebruikt om de computerzalen te koelen. Zo wordt het datacenter uiterst energiezuinig gekoeld.

Volledig redundant
ABN AMRO maakte het regeltechnisch ontwerp van het klimaatbeheersysteem met adviesbureau Iv-Bouw. Het systeem vereist zeer grote betrouwbaarheid en is, ondanks de afwezigheid van mechanische koeling, volledig redundant (de installaties zijn dubbel uitgevoerd). Het systeem zorgt er zelf voor dat de klimaatcondities onder alle omstandigheden gewaarborgd blijven, ook bij eventuele calamiteiten. In de software zijn diverse voorzieningen opgenomen die het functioneren van de installatie monitoren, controleren en borgen. Deze doordachte software is in nauw overleg met ABN AMRO en Iv-Bouw ter plaatse op maat gemaakt door de software engineer van Coneco, die voor het project een aantal maanden in Amstelveen is gedetacheerd.

Als een zonnetje
Dat ABN AMRO bij de keuze voor Priva Blue ID en Coneco niet over één nacht ijs is gegaan, mag duidelijk zijn. In een uitgebreid voortraject hebben ABN AMRO en Iv-Bouw de aanpak van het project doorgelicht en is een pilot opgezet. Dit resulteerde in de uitvoering van het project door Coneco. Inmiddels draait de installatie een jaar naar volle tevredenheid en volgens ABN AMRO zelfs ‘als een zonnetje’. Bovendien is de bron volledig in balans: het systeem onttrekt niet meer kou aan de bodem dan er geladen is. In opdracht van technisch dienstverlener ENGIE Services West gaat Coneco komend jaar ook het meet- en regeltechnisch onderhoud en het beheer van de installatie uitvoeren.

Coneco en Re3Com maken deel uit van HC Groep