Logo Coneco

Volg ons

blog

Vijf aanbevelingen voor betere gebouwprestaties

Innovatie

Coneco Plus wil een omslag realiseren in de wereld van meet- en regeltechniek. Een omslag die leidt tot een fundamentele verbetering van de klimaat- en duurzaamheidsprestaties van gebouwen. Betere gebouwprestaties kunnen we onder meer realiseren met de inzet van bodemwarmte en warmtepompinstallaties. Hiermee maken we gebouwen energiezuinig en kan substantieel worden bespaard op energiekosten. Neem dan wel onderstaand advies van het Gebruikersplatform Bodemenergie ter harte!

De complexiteit van warmtepompinstallaties met warmte- koudeopslag in de bodem is groot. Dit kan in praktijk leiden tot teleurstelling, extra kosten en een tegenvallend binnenklimaat. Het Gebruikersplatform Bodemenergie heeft daarom vijf aanbevelingen op een rij gezet, die Coneco Plus van harte onderschrijft en graag deelt.

1. Beoordeel functioneren van uw systeem op objectieve waarden

Veel systemen presteren onvoldoende. Dit uit zich in ontevreden gebruikers, een matig binnenklimaat (te warm, te koud) en hoge kosten. Beoordeel daarom het functioneren van uw eigen systeem op objectieve waarden. Uit onderzoek van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied aan 33 installaties bleek:

  • Dat slechts 5 systemen goed tot uitstekend presteerden
  • Bij 25 installaties waren verbeteringen mogelijk
  • Bij 28 installaties bestonden problemen met het inregelen en bij 8 betrof het problemen met de bron
  • Voor 12 installaties was de monitoring niet op orde
  • Bij 3 installaties bleek dat onvoldoende rekening was gehouden met de warmte- en koudebehoefte van het gebouw
  • 3 installaties waren geheel buiten werking gesteld

2. Pas monitoring toe

Om de prestatie van een systeem te kunnen beoordelen zijn actuele meetgegevens benodigd. Denk aan de temperatuur van aanvoer en retour van de bron, output van de warmtepomp, draaitijd van de pomp, liefst in combinatie met de buitentemperatuur. Hoe meer meetpunten, hoe makkelijker de prestatie beoordeeld kan worden en hoe sneller het proces van inregelen (optimaliseren) zal verlopen. Monitoring leidt tot hogere kosten van de installatie, maar zijn in de gebruiksfase terug te verdienen in de vorm van systeemprestatie en kwaliteit van het binnenklimaat.

3. Maak één partij verantwoordelijk voor systeemintegratie en inregelen

Als de prestatie van een WKO-systeem tegenvalt, bijvoorbeeld omdat een gebouw maar moeizaam warm wordt of bij een weersomslag zich slecht aanpast, dan blijkt dat in veel gevallen de afstemming tussen de bron, de warmtepomp en het afgiftesysteem niet goed is gedaan. Veelal zijn meerdere partijen bij de installatie betrokken en dat vergroot het risico op een verkeerde systeemintegratie. Beter is het de eindverantwoordelijkheid in één hand te leggen, liefst de partij die ook het onderhoud en het (na) inregelen gaat verzorgen.

4. Reserveer financiën voor optimalisatie

Het is nu eenmaal een eigenschap van systemen voor bodemenergie dat een optimale regeling pas bereikbaar is gedurende een langere gebruiksperiode. Het moment van oplevering is daarvoor te vroeg. Tijdens de eerste gebruiksfase moet (financieel) ruimte bestaan om het systeem stapsgewijs in te regelen en te optimaliseren, liefst aan de hand van uitgebreide monitoring van de prestaties.

5. Neem twee jaar voor functionele oplevering

Een complex systeem als een WKO met warmtepompen, klimaatinstallaties met een lagetemperatuur afgiftesysteem, mogelijk toegepaste drycoolers om overtollige warmte kwijt te raken, bij oplevering in één keer goed te laten presteren. Alleen al de bronnen hebben een aantal seizoenen nodig om de juiste temperatuur te bereiken. Inregelen van de installatie is dus geen eenmalige actie, maar een continu proces gedurende de eerste paar jaren.

Meer weten?

Meer weten over fundamentele verbetering van klimaat- en duurzaamheidsprestaties van gebouwen? Ga naar Coneco Plus

Coneco en Re3Com maken deel uit van HC Groep