Logo Coneco

Volg ons

blog

Traject van offerte tot gunning is verbeterd

Beurzen en events

Coneco is constant in beweging, omdat verbetering een continu proces is. Wij zijn een lerende organisatie. En wat we leren dragen we graag uit. Vandaar deze blog! Met mijn team hebben we in 2017 de engineering meer naar de voren gehaald; al tijdens de verkoopgesprekken sluit de uitvoering aan. De resultaten laten zich zien: betere interpretatie van het bestek en minder meerwerk en faalkosten.

Alles wat we doen, willen we beter doen. Ieder onderdeel van onze benadering is dagelijks aan verandering onderhevig. Samen zo goed worden als mogelijk is. Dat geldt op technisch gebied, in de uitvoering, maar ook in mijn discipline: het gegund krijgen van een offerte.
In het kader van ‘alles-kan-beter’ heb ik samen met mijn teamleden onszelf en ons handelen in 2017 kritisch onder de loep genomen. We hebben een antwoord geformuleerd op de vraag: hoe kunnen we de prijs/prestatie beter laten aansluiten op de wensen van de klant? Want mijn stellige overtuiging is dat beter worden nooit stopt.

Uitvoering betrekken bij orderacceptatie

Samen met onze trainer Jaap de Lange Gerrit ten Haaken van trainingsbureau BIMPuls hebben we vanuit verschillende invalshoeken gekeken naar deze vraag. Hieruit bleek al snel dat we nóg beter, gerichter en scherper kunnen ingaan op een klantvraag als we de uitvoering in de laatste fase van de orderacceptatie meer betrekken. Hiermee zijn we aan de slag gegaan! Inmiddels praten, denken en rekenen onze projectleider MRK, software-engineer en projectmanager al vroeg in het proces van de aanbieding mee.

Faalkosten nemen af

Dit heeft zo zijn voordelen, blijkt inmiddels! Zo starten wij en de installateur met dezelfde uitgangspunten waardoor we ruis in de uitvoering weten te voorkomen. Bovendien verkorten we zo de looptijden van de projecten, omdat we nu alles in één keer goed en precies op elkaar afgestemd doen. Ook zien we de faalkosten afnemen, doordat we met betrouwbare en uitgewerkte stukken aan de goedkeuringsprocedure beginnen. Zo bekrachtigen we onze rol als regisseur en helpen we de klant pro-actief door zaken al vroegtijdig te signaleren.
Zo zie je maar dat de voortdurende wens om jezelf en je werkwijze te verbeteren waarde kan toevoegen: aan personen, aan teams en niet in de laatste plaats aan onze klanten. Beter worden is een oneindig proces.

Wilt u verder met mij hierover van gedachten wisselen? Of weten hoe we uw gebouwinstallatie kunnen optimaliseren? Bezoek mij of mijn collega’s op de VSK-Beurs Utrecht! We staan in de Priva-stand.

Coneco en Re3Com maken deel uit van HC Groep