Logo Coneco

Volg ons

blog

Moment van reflectie

Coneco

Wat hebben we bereikt en wat willen we gaan bereiken? Welke ambitie hebben we als Coneco? Als medewerker? Wat maakt ons werk betekenisvol voor onze klanten, onze partners en onszelf? Wat drijft ons? We vroegen het een aantal collega’s die in 2019 verantwoordelijk zijn voor verschillende domeinen.

Diane van Zwet – Directeur

“Meer impact op maatschappij en mensen. Dat kan met elke onderneming en organisatie. Mijn focus ligt op onze medewerkers: staan ze in hun kracht, wat willen ze leren en ontwikkelen? Hoe meer zij in beweging zijn, des te meer onze klanten hiervan profiteren: met kennis, knowhow, technologie en processen. Onze Coneco Groeiacademie speelt daarbij een grote rol. Overigens kunnen ook medewerkers van klanten en partners aanhaken bij onze trainingen en kennissessies. Mijn drijfveer is mensen zien groeien; of dat nu stagiairs en medewerkers van Coneco zijn of van partnerbedrijven. Ik vind het geweldig om te kunnen bijdragen aan en ondersteunen van ontwikkeling.”

Dennis van der Pol – End users, Technical Support & Sales

“Ook als het gaat om service en onderhoud wil Coneco de beste zijn. Nog onvoldoende installateurs en eindgebruikers van Priva-systemen kennen onze Coneco Servicedesk, die snel en op afstand storingen oplost. De ervaring en kennis van onze technici achter de Servicedesk zijn enorm. In 2019 wil ik onze dienstverlening qua service en onderhoud door de Technical Support afdeling en de Servicedesk (nog) verder optimaliseren en onder de aandacht brengen. Met de onderhoudscontracten en Quick Support bundels helpen we (eind)gebruikers en installateurs het energiegebruik in gebouwen te minimaliseren, het comfort te verhogen en de levensduur te verlengen. Mocht zich onverhoopt een probleem voordoen, dan lossen we dat snel op.”

Tom van Oers – Projects Technology & Sales

“In 2019 wil ik nog meer focus leggen op het oplossen van de problemen van onze klanten in plaats van ‘slechts’ feilloos werkende regeltechnische installaties leveren. We willen onze klanten nog meer helpen met een zorgeloos project zonder verborgen meerkosten of vage aannames. Compleet, transparant en met geen-gezeik-garantie. Om dit te bereiken concentreren we ons nog meer op de kwaliteit en diepgang van onze offertes en nemen we meer tijd voor inhoudelijke gesprekken met onze klanten, voor, tijdens en na oplevering. Ook hier geldt dat de uiteindelijke prijs ‘slechts’ het product is. We maken een hoogkwalitatieve aanzet voor een succesvol project. Dat betekent dat we soms ook selectiever zullen zijn; als slechts de prijs telt en we niet de volledige regie kunnen nemen, dan adviseren we de klant dat hij elders beter af is, hoe moeilijk we dat ook vinden. Ik kijk uit naar 2019.”

Arnold Baardman – Customer Relations & Sales

“Regie en verantwoordelijkheid nemen, afspraken nakomen, garantie bieden over het totaal zonder meerwerkkosten en niet weglopen voor fouten, dát is waar het om gaat. We werken steeds meer als adviseur en partner voor gebouweigenaren en installateurs en we zitten steeds eerder in het traject aan tafel. Al in de ontwerp- en engineeringsfase van onze opdrachtgevers betrekken we onze specialisten of partners bij het project. Dat vraagt om het goed managen van onze relaties. Mijn focus voor 2019? Nog meer handelen vanuit de behoeften van onze klant en deze denkwijze nog verder implementeren in onze organisatie. Bijvoorbeeld door klantgesprekken en evaluaties; door kennisuitwisseling tussen mij en mijn sales collega’s; en door coaching en opleiding van de jonge garde binnen Coneco.”

Dion Brouwer – Innovation & Development

“We zetten onze ambities op innovatie en ontwikkeling voort. Zo werken we aan de wettelijke BRL6000-21 verplichtingen waarmee we Warmte Koude Opwekking in combinatie met Coneco Plus Monitoring kunnen gaan aanbieden. Ik voel me verantwoordelijk om onze kennis, kunde, creativiteit en innovatievermogen in te zetten op de energiezuinige gebouwen en de veranderende behoefte uit de markt naar intelligente en energie-opwekkende gebouwen. Dit vraagt om kennis van techniek, goed geïmplementeerde procedures, high end data-analyse software én om gemotiveerde, nieuwsgierige en gekwalificeerde collega’s. Met deze mix van ingrediënten willen we in 2019 weer het verschil maken!”

Wil jij bijdragen aan de energietransitie? Sluit je aan bij Coneco en bekijk hier onze vacatures

Eelco van Veen – Project Organization

“In 2019 wil ik verder werken aan het verbeteren van onze projectorganisatie: het kan nóg beter, het kan nóg efficiënter. Ik bedoel dan vooral verbeteringen op het gebied van procescontrole: overzicht houden over verschillende projecten, goed plannen, budgetteren en bewaken. Compacte klantteams gaan ons daarbij helpen: voor elk project stellen we het beste team samen. Ook wil ik de samenwerking tussen onze sales- en projectorganisatie verder optimaliseren – waarbij ‘optimale klantkennis’ centraal staat. Verder werken we in 2019 – in nauwe samenwerking met Innovation & Development – aan het implementeren van nieuwe innovaties in onze processen waarmee we de volgende stap kunnen zetten in de realisatie van energiezuinige- en energie-opwekkende gebouwen.”

Kees Doolaar – Quality Management

“Het begrip Quality management is binnen Coneco redelijk nieuw. Door het nu zo expliciet te benoemen, leggen we onszelf op dat we er ook in 2019 uitgebreid aandacht aan geven. Belangrijk, want met de inzet van kwaliteitsmanagement streven we naar een hoge kwaliteit van alle door Coneco geleverde diensten. Wat ik gezamenlijk volgend jaar wil bereiken, is een geslaagde audit in juni; dit voor het behoud van ons ISO9001:2015 certificaat. Daarnaast wil ik de organisatie ‘scherp’ houden als het gaat om kwaliteit, zonder hierbij de praktijk van alle dag uit het oog te verliezen. Mijn ultieme doel is dat we met zijn allen aan kwaliteitsmanagement gaan doen waardoor mijn rol als kwaliteitsmanager overbodig wordt.”

Mariëlle de Gruijter – Human Resources

“Onze portfolio met projecten is goed gevuld; de markt is weer aangetrokken. Dat heeft tot gevolg dat alle techbedrijven aan goed opgeleide en ervaren technici trekken. Mijn ambitie voor 2019 is om met goed personeelsbeleid een aantrekkelijk organisatie te zijn voor ervaren technici én voor starters! Hoe we dat voor elkaar krijgen? Door binnen onze organisatie de mens op 1 te plaatsen. Dat doen we met uitdagende functieprofielen met doorgroeimogelijkheden. Door medewerkers aan toonaangevende projecten te laten werken met de nieuwste technieken, in teams met collega’s en partners die inspireren. En dat doen we door iedereen altijd de kans te bieden te blijven leren, op vakinhoudelijk én persoonlijk vlak!”

Geïnspireerd? Bekijk onze vacatures! Bel of mail me als je bij een impactvolle leading company stage wilt lopen of wilt afstuderen!”

Ralph van Tongeren – Marketing & Communication

“Met marketing en communicatie wil ik in het verlengde van collega’s en samen met ons communicatieteam bijdragen aan het realiseren van onze doelen en dromen op diverse terreinen: hoe behouden we onze leidende positie in de markt van meet- en regeltechniek? Hoe zorgen we voor voldoende onderscheidend vermogen om de beste mensen aan te trekken en blijvend aan ons te binden? Hoe maken we onze meerwaarde aan producten, diensten en mensen inzichtelijk aan de markt en hoe vertellen we ze wat we hebben bereikt? Hoe wekken we vertrouwen bij de klanten en partners van nu en bij die van morgen? Vanuit mijn communicatierol wil ik in 2019 bijdragen aan het creëren van de impact die we voor ogen hebben.”

Coneco en Re3Com maken deel uit van HC Groep