Logo Coneco

Volg ons

blog

Garantie tot ver over de drempel

Coneco

Garantie tot de deur? Nou, nee! Wij bieden nazorg tot ver over de drempel. Als objectbeheerder is dat zelfs een van mijn kerntaken. Wij laten onze klanten (én de eindgebruikers) na ingebruikstelling niet vallen. Ik geef u een kijkje achter onze schermen.

Waarom nazorg?

Tijdens het garantiejaar monitoren we minimaal vier keer de opgeleverde installatie. Waarom? Daar zijn meerdere redenen voor. Tijdens een inbedrijfstelling testen we alle IO en natuurlijk wordt ook de bedachte regelstrategie geheel doorlopen en getest. Maar vóór en direct na oplevering kun je vaak niet alles doortesten. Daar is nauwelijks tijd en mogelijkheid voor omdat het betreffende gebouw dan nog niet (volledig) in gebruik is. Daardoor kunnen externe invloeden zoals het gebruik en de bezetting tijdens die eerste tests nog niet worden meegenomen.

In de nazorg testen we echt alles door

Tijdens onze nazorg kunnen we goed zien en testen of de installatie onder alle omstandigheden voldoet. Vragen die we dankzij de monitoring goed kunnen beantwoorden zijn bijvoorbeeld:

  • Zijn de regelingen stabiel?
  • Wordt het gewenste klimaat behaald?
  • Wordt de thermische desinfectie behaald?
  • Wordt de bron `s winters geladen?
  • Werkt alles storingsvrij?
  • Zijn rendement en werking van het systeem in de verschillende seizoenen maximaal?
  • Zijn er nog aandachtspunten?

Met monitoring worden dit soort zaken vroegtijdig gesignaleerd. En van onze monitoringsacties houden we rapportages bij. Zodra een actie van ons of de installateur nodig is, geven we onze bevindingen en de rapportage door aan de verantwoordelijke persoon. Aan het eind van het garantiejaar hebben we de installatie in alle seizoenen en onder alle omstandigheden gezien. Iets wat tijdens een inbedrijfstelling nooit mogelijk is, alle acties, op- en aanmerkingen worden in een nette rapportage aan de klant gestuurd. Met onze proactieve garantie tot ver over de drempel helpen we onze klanten….Dát noem ik nazorg! En dat dit gewaardeerd wordt, blijkt uit de veelgehoorde positieve feedback van onze klanten én de eindgebruikers.

We doen overigens niet alleen aan nazorg! Lees in deze blog hoe we met zorg vooraf de beste resultaten bereiken.

Coneco en Re3Com maken deel uit van HC Groep