Logo Coneco

Volg ons

Referentie

Renovatie Hogeschool Rotterdam: intensieve samenwerking met Strukton

Projectrealisatie

De grondige renovatie van locatie Academieplein van Hogeschool Rotterdam verloopt gefaseerd en volgens een nauwkeurige planning. Projectmanager Marcel Kool van Strukton: “De samenwerking met onze partner Coneco is uitstekend.”

In opdracht van Strukton WorkSphere (nu SPIE) realiseert Coneco de gebouwautomatisering van Hogeschool Rotterdam, locatie Academieplein. We voeren dit project uit in samenwerking met Gouda Elektrotechniek (bekabeling) en Abstract Management & Advies. Na de nieuwe meet- en regeltechniek voor de renovatie van het eerste deel, zo’n jaar geleden, zijn nu de volgende bouwdelen aan de beurt. Marcel Kool, Projectmanager bij onze opdrachtgever Strukton: “Voor deze renovatie realiseren wij integraal de B-, W- en E-werkzaamheden en de meet- en regeltechniek. Van totale kaalsloop (op het geraamte van het gebouw na) tot nieuwe gevel, van sanitair tot beveiliging en van zonwering tot luchtbehandeling.” 

Nauwkeurige regeling

Coneco verzorgt per ruimte de regeling van temperatuur, ventilatie, verlichting en zonwering. Regeltechnisch gezien vraagt dit project een andere aanpak dan onze eerdere werkzaamheden bij Hogeschool Rotterdam. Behalve lokalen en andere studieruimtes bevinden zich in dit bouwdeel namelijk laboratoria met zuurkasten, waarvan de lucht ook wordt afgezogen. Omdat die zuurkasten regelmatig open en dicht gaan, varieert de luchthoeveelheid. Met een luchtbalansregeling voor de installatie kunnen we dit compenseren en de schommelingen beperken. Dat vereist een nauwkeurige regeling, waarvoor wij de uiteindelijke regelstrategie opstelden. Daarnaast besturen we in ieder laboratorium een lichtsignalering, die aangeeft of de ruimteconditie in orde is.   

“Ondanks de bijzondere situatie in de afgelopen periode verloopt het project volgens planning. Dat komt voornamelijk omdat Strukton niet werkt met onderaannemers, maar met partners: samen sterk.”

Marcel Kool – projectmanager Strukton

Grootste uitdaging   

Evenals bij de vorige renovatiewerkzaamheden verloopt het project gefaseerd, want de school blijft ‘gewoon’ in gebruik. Marcel: “En daar ligt meteen onze grootste uitdaging: de vele faseringen en het beperken van overlast voor docenten en studenten. In verschillende werkgroepen heeft Strukton hierover tweewekelijks contact met de hogeschool. We communiceren veel en laten bijvoorbeeld aan docenten zien wat Strukton en partners doen bij het project. Zo ontstaat er beleving en wederzijds begrip. Daarnaast deelt de hogeschool de roosters met ons, zodat we onze werkzaamheden zorgvuldig kunnen afstemmen.”   

Geen achterstand    

Dat Strukton een nauwkeurige planning hanteert, werkt ook voor Coneco erg prettig. Zeker bij een project met zoveel opleveringen is het belangrijk dat het werk goed doorloopt en er geen achterstand ontstaat. Marcel: “Strukton maakt vooraf altijd een duidelijke en heldere planning. Dat doen we in overleg met alle partijen, iedereen krijgt de gelegenheid mee te denken. Daarbij heeft elke partij natuurlijk een eigen belang, maar het is de kunst dit als partners, binnen de kaders van de opdrachtgever, te benaderen. Als ergens problemen of stagnaties ontstaan, lossen we die in overleg met alle partners op.”  

Uitstekende samenwerking

Zo verlopen de werkzaamheden soepel en vordert het project, van fase tot fase, naar de oplevering in 2022. Marcel: “We werken zeer prettig samen met Coneco, er is een open communicatie. En ondanks de bijzondere situatie in de afgelopen periode verloopt het project volgens planning. Dat komt voornamelijk omdat Strukton niet werkt met onderaannemers, maar met partners: samen sterk.”

Bent u benieuwd naar onze andere projecten bij hogescholen en universiteiten, lees dan de blogs over Hogeschool RotterdamFontys HogeschoolTilburg University en Haagse Hogeschool.

Afbeelding: Hogeschool Rotterdam, fotografie door Levien Willemse

volg coneco 2

Volg ons voor meer blogs en inspiratie

We willen u informeren en inspireren met mooie cases, interessante blogs en bevlogen vakinhoudelijke verhalen. Volg ons via onze sociale kanalen.

Coneco en Re3Com maken deel uit van HC Groep