Logo Coneco

Volg ons

Referentie

Duurzame WKO-centrale voor nieuw kantoor Triodos Bank

Projectrealisatie

In Driebergen staat het nieuwe kantoor van Triodos Bank dat energieneutraal en volledig remontabel is. Een duurzame WKO-centrale zorgt voor warmte en koude in het pand. In de vorige blog belichtten we onze regeltechnische werkzaamheden voor het gebouwdeel; deze blog gaat over de regeltechniek van de WKO-centrale.

Het gebouw dat architect Thomas Rau ontwierp, is in vele opzichten duurzaam. Het zal niemand verbazen dat Triodos Bank met het ontwerp en de bouw streefde naar een BREEAM Outstanding duurzaamheidscertificaat. Hoofdaannemer J.P. van Eesteren realiseerde het nieuwe kantoor op Landgoed De Reehorst. Bosman Bedrijven leverde de totale installatietechniek. Een specifiek onderdeel daarvan is de duurzame WKO-centrale, die tot stand kwam door de intensieve samenwerking van drie andere partijen die nauw bij het project betrokken waren: Haitjema, Ipero en Coneco.

Samenwerking als basis
Grondboorbedrijf Haitjema realiseerde zowel het ondergrondse als het bovengrondse deel van de WKO-centrale (volgens BRL 11000 en 6000-21). Zij vroegen Coneco de regeltechniek van beide delen te verzorgen: van projectbegeleiding en engineering tot softwareprogrammering en inbedrijfstelling. Daarbij werkten we ook nauw samen met ingenieursbureau Ipero. De samenwerking tussen deze drie bedrijven vormde de basis voor het regeltechnisch ontwerp dat Coneco maakte. Daarin vertaalden we de wensen, ervaring en specialistische kennis van de drie partijen, om het hoogste rendement van de WKO-centrale te realiseren.

Milieuvriendelijk met bietensap
Het gebouwbeheersysteem regelen we met Priva Blue ID. Er zijn twee regelkasten: één voor de bovengrondse en één voor de ondergrondse installatie. Middels M-bus zijn energiemeters aan het GBS gekoppeld voor de rendementsberekening van de warmtepompen (COP en SPF). Een all-electric WKO-centrale zorgt voor de warmte- en koude-opwekking. Hiervoor zijn uitsluitend twee elektrisch aangedreven warmtepompen (zonder aanvullende warmte-opwekking) gekoppeld aan een open bodemopslaginstallatie, bestaande uit twee brondoubletten en een droge koelerinstallatie voor de regeneratie en vrije koeling. De droge koelerinstallatie is gevuld met bietensap, als milieuvriendelijke vervanger van glycol. En zéér uitzonderlijk: de droge koelerinstallatie wordt regeltechnisch op basis van COP (rendement) van de droge koeler ingezet, waarbij een zelflerende inschakelvoorwaarde wordt bepaald om de droge koeler het meest energetisch in te zetten.

Uitdagingen en oplossingen
Het was een mooie uitdaging de wensen en eisen van alle betrokken partijen bij deze complexe installatie te vertalen in het regeltechnisch ontwerp. Mede dankzij de grondige voorbereiding en de prettige samenwerking met Haitjema en Ipero halen we het maximale rendement uit de WKO-centrale. Nog een uitdaging: de inbedrijfstellingen van de WKO-centrale en de gebouwinstallaties (ook Coneco) moesten in aanloop naar de leverdatum tegelijkertijd plaatsvinden. De oplossing: de software van beide projecten onafhankelijk van elkaar programmeren en inbedrijfstellen, met een tijdelijke softwarekoppeling ertussen voor de noodzakelijke informatie-uitwisseling. Na de afronding van beide inbedrijfstellingen dit najaar zijn de projecten softwarematig samengevoegd tot een geheel. Triodos Bank neemt het duurzame nieuwe kantoor eind november in gebruik.

Meer informatie over het nieuwe kantoor van Triodos Bank vindt u in de blog van mijn collega Matthijs Noordergraaf. Hij vertelt meer over onze werkzaamheden voor het gebouwdeel van het duurzame kantoor in Driebergen.

Afbeelding: Triodos Bank

Coneco en Re3Com maken deel uit van HC Groep