Logo Coneco

Volg ons

Bijdragen aan het succesvol ondernemerschap

We kennen bij Coneco twee factoren die doorslaggevend zijn: ten eerste of we op basis van gelijkwaardigheid succes kunnen toevoegen aan het werk van onze klanten en partners. En daarnaast of het financiële resultaat bevredigend is voor ons en voor onze klant. Om die factoren terug te vinden in een project, moet je alles geven wat je hebt.

We kennen bij Coneco het klappen van de zweep. We hebben technieken zien veranderen, we hebben de markt zien krimpen en groeien. De historie heeft ons geleerd dat ons succes direct verband houdt met de mate waarin we succes kunnen toevoegen aan onze opdrachtgevers. Dat lukt als we hen optimaal begeleiden en ontzorgen. De werkelijke beloning komt als partijen eensgezind optrekken en van elkaar leren. Als ze niet bang zijn om hun kennis en kracht te bundelen en samen verantwoordelijk zijn voor fouten en voor successen. We zijn de gebouwautomatiseerder die op die manier denkt en werkt. Blijvend en actief bijdragen aan het succesvol ondernemerschap van de bedrijven met wie we samenwerken: installateurs, partners én eindgebruikers. Daar ligt de bron van het succes van Coneco.

Coneco en Re3Com maken deel uit van HC Groep