Logo Coneco

Volg ons

blog

Optimum zoeken binnen Trias Energetica

Innovatie

Onze technisch specialisten kennen de markt en vanuit hun technische interesse óók de vele toekomstige mogelijkheden van ons vak. Vanuit hun achtergrond en kennis gaan hun ambities vaak verder dan die van een installateur of gebouwbeheerder. Peter Bosma schetst toekomstscenario’s voor de gebouwautomatisering. “Steeds fijner samenspel binnen Trias Energetica.”

“De toekomst van de gebouwautomatisering wordt steeds fijnmaziger, slimmer en vernuftiger. Natuurlijk komen er steeds meer innovaties bij, maar mijn interesse en specialisme liggen op het vlak van slimme en optimale inzet van de energiestromen binnen een gebouw. De Trias Energetica zal steeds slimmer en beter worden aangesproken en ingezet.

De drie treden van energie zijn: 1. beperk het energieverbruik, 2. gebruik energie uit reststromen en duurzame bronnen, 3. indien nodig zet fossiele energiebronnen zo efficiënt en schoon mogelijk in. Dit is niks nieuws, maar wat vernieuwend is, is dat de inzet van de verschillende energiestromen steeds optimaler wordt.

Het gebruik van duurzame bronnen is voor ons ook al een knop waaraan we steeds vaker draaien. We doen steeds meer ervaring op met de langdurige opslag van energie uit WKO-installaties. Maar ik voorzie ook een grotere rol in de keten voor kortdurende energieopslag. En dan moet je als technicus weer een extra vraag beantwoorden: wanneer gebruiken we de energie uit de langetermijnopslag en wanneer die van de korte termijn? Het wordt steeds uitdagender, en in mijn ogen steeds leuker, om een optimale en strategische combinatie te maken tussen de vraag van het gebouw, het rendement en de energieprijzen. Welke componenten zet je op welk moment in om zo optimaal mogelijk aan al die elementen te voldoen?

Daarom verwacht ik dat wij als regeltechnici meer en meer gevraagd worden om op deze onderwerpen mee te denken en te adviseren. Door de toenemende energieambities van eindgebruikers en het uiteindelijke verdwijnen van gasketels zien we dat installaties complexer worden. Met onze kennis van regeltechniek krijgen we steeds vaker vanuit de installateur de vraag om in vroeg stadium van een project aan te schuiven om mee te denken over het ontwerp van de installatie. En niet alleen om binnen ons domein van de meet- en regeltechniek de verschillende ‘touwtjes’ aan elkaar te knopen. We worden meer en meer gevraagd om ook op werktuigbouwkundig gebied mee te denken om alle energiestromen en componenten optimaal te kunnen inzetten met als doel een optimaal presterende gebouwinstallatie. 

Tot slot zie ik meer vraag naar onderhoud en monitoring van de totale installatie. Nu denken we nog te vaak in ‘oplevermomenten’, maar de behoefte transformeert naar een continu proces van optimalisatie van de installatie én het energieverbruik. Een aanpak waarin je probeert het optimum van de installatie vast te houden. De toekomst verschuift van oplevering naar service. Daar sorteren we in veel projecten al flink op voor.” 

Lees hier het toekomstscenario van projectleider MRK Michael Goudzwaard over Leren van digitale tweelinggebouwen

Coneco en Re3Com maken deel uit van HC Groep