Logo Coneco

Volg ons

blog

Nieuw ISO-certificaat 9001:2015 voor Coneco

Kwaliteit en certificering

Coneco is onlangs gecertificeerd volgens de nieuwe kwaliteitsnorm ISO-9001:2015. Daarmee voldoet de organisatie aan de vernieuwde internationale kwaliteitseisen die de ISO-norm stelt. Ons streven om het certificaat nog vóór de zomer te behalen is gerealiseerd en daar zijn we maar wat trots op!

Verbeteren is een continu proces, dat regelmatig leidt tot interne vernieuwing. Een goed werkend kwaliteitsmanagementsysteem verandert mee met deze ontwikkelingen en is daarom ook voortdurend in beweging. Bij Coneco ging een interne projectgroep enthousiast met de invoering van de nieuwe ISO-normering aan de slag.

Nieuwe vereisten

In de vorige blog over kwaliteitsmanagement schreven we over het voorbereidingstraject voor de implementatie van de gewijzigde ISO-norm. Inmiddels hebben we ons kwaliteitssysteem tegen het licht gehouden en zijn stap voor stap de verschillende fases op weg naar certificatie volgens de nieuwe norm doorlopen. Omdat veel zaken al goed op orde waren vanuit de oude norm, hoefden we “slechts” het bestaande kwaliteitssysteem opnieuw in te richten en aan te passen aan de nieuwe vereisten. Ook het verankeren van het risicomanagement in de organisatie is een belangrijk onderdeel van de nieuwe norm.

Risicomanagement

Onder begeleiding van Adviesbureau Provison boog de projectgroep zich over alle relevante bedrijfsprocessen. We maakten flowdiagrammen van de processen, herzagen waar nodig de werkinstructies en stelden zorgvuldig de kpi’s op voor een doeltreffend continu verbeterproces. We brachten per processtap de operationele risico’s en beheersmaatregelen voor een adequaat risicomanagement in kaart. Bovendien namen we de procedure om verbeteringen, afwijkingen en klachten te verwerken nog eens goed onder de loep.

In ontwikkeling

Toen alle gaps waren aangepakt en de organisatie met het nieuwe systeem aan de slag was gegaan, konden we ook de laatste puntjes op de i zetten. We planden de jaarlijkse directiebeoordeling, voerden interne audits uit en tenslotte was er de externe audit door Bureau Veritas. Alle inzet werd beloond, want de beoordeling van het managementsysteem door Veritas verliep uitstekend en Coneco is inmiddels gecertificeerd volgens de norm ISO-9001:2015. Het behalen van dit nieuwe certificaat toont aan dat ons managementsysteem en onze bedrijfsprocessen prima op orde zijn.

Daarmee is het traject voor Coneco natuurlijk niet ten einde, want onze organisatie en ons kwaliteitssysteem zijn constant in beweging. Met onze samenwerkingspartners willen we ons blijven ontwikkelen en inzetten voor continue verbetering. Samen kunnen we zo goed worden als mogelijk is.

Heeft u vragen over het kwaliteitssysteem van Coneco, dan kunt u ons vanzelfsprekend bellen of mailen.

Coneco en Re3Com maken deel uit van HC Groep