Logo Coneco

Volg ons

blog

Steeds beter: kwaliteitsmanagement bij Coneco

Kwaliteit en certificering

Beter worden is een oneindig proces, dat is onze visie bij Coneco. Onze organisatie is constant in beweging; alles wat we doen, willen we beter doen. Ook ons kwaliteitssysteem volgens ISO 9001 is volop in ontwikkeling. Want nu deze internationale kwaliteitsnorm is vernieuwd, werken we ook op dit niveau aan onze interne vernieuwing en verbetering.

Deze zomer beoordeelt Bureau Veritas als certificerende instantie opnieuw het kwaliteitssysteem van Coneco, net als voorgaande jaren. Een beoordeling waarvoor we tot dusver steeds “met vlag en wimpel” zijn geslaagd. Inmiddels is de norm ISO 9001:2008, waarop het kwaliteitshandboek van Coneco was gebaseerd, gewijzigd in de nieuwste versie. Deze nieuwe norm is vooral praktischer en meer gericht op risicomanagement, wat voor ons bestaande kwaliteitssysteem een andere aanpak vereist. Een interne projectgroep ging aan de slag met het vernieuwde systeem.

Stap voor stap

Om de overgang naar het nieuwe systeem in goede banen te leiden, riep Coneco de hulp in van adviesbureau Provison, dat ons helpt bij de praktische implementatie van de nieuwe norm. De weg naar de hercertificatie verloopt in verschillende stappen. De gap-analyse die aan het begin van het traject is opgesteld, maakte duidelijk welke aanpassingen nodig waren. Vervolgens is een contextanalyse gemaakt waarin de omgeving van de organisatie is geanalyseerd. Op basis van deze analyses zijn de plannen en doelen voor de toekomst in het kwaliteitsmanagementsysteem geïntegreerd.

Continu verbeteren

Na de contextanalyse is de stakeholderanalyse uitgevoerd. Hierbij is in kaart gebracht welke belanghebbenden Coneco heeft en hoe we met hun wensen en eisen kunnen omgaan. Een ander belangrijk onderdeel van de nieuwe norm is het risicomanagement, de volgende stap in het traject. We hebben alle relevante bedrijfsprocessen in kaart gebracht en de bijbehorende risico’s en prestatie-indicatoren bepaald. Coneco is een lerende organisatie en dat wat we leren, dragen we ook graag uit naar degenen met wie we samenwerken. We willen samen zo goed worden als mogelijk is. Dat proces van continu verbeteren is eveneens in deze fase vastgelegd.

Doeltreffend systeem

De komende periode gebruiken we om te controleren of het vernieuwde kwaliteitsmanagementsysteem werkt zoals we het voor ogen hebben: is het systeem doeltreffend, wat kunnen we bijsturen of verbeteren? Nog meer dan gewoonlijk staat dan de vraag centraal: “Doen we wat we zeggen en zeggen we wat we doen?”. Als dat het geval is, kan Coneco vóór de zomer gecertificeerd zijn volgens de nieuwe ISO-norm 9001. We laten uiteraard weten wanneer het zover is.

Wilt u meer weten over ons kwaliteitssysteem, dan kunt u ons natuurlijk bellen of mailen.

Verbetering is een continu proces. Mijn collega Arnold Baardman schreef hierover ook een blog.

Coneco en Re3Com maken deel uit van HC Groep