Logo Coneco

Volg ons

blog

Coneco: kijk op 2019 en visie op 2020

Inspiratie

Wat realiseerden we in 2019? Hoe kijken we terug op dit jaar en wat willen we volgend jaar bereiken? We vroegen het een aantal collega’s die verantwoordelijk zijn voor verschillende domeinen binnen Coneco.

Diane van Zwet – Directeur

“We kijken in alle opzichten terug op een bijzonder jaar. We hebben in haast serene rust enorme prestaties geleverd. We hebben boven verwachtingen gepresteerd, zowel financieel als kwalitatief. Onze kennis is ingezet op efficiency, organisatie en innovatie. En dat terwijl we allen meer werkgeluk ervaren. Dat zien we bijvoorbeeld terug in een ziekteverzuim van bijna nul, maar ook in de lol en het plezier op de werkvloer. Komend jaar willen we dit bestendigen. Ik wil inzetten op werkgeluk op verschillende vlakken: werk-privébalans, groei- en ontwikkelkansen, innovaties en ideeën van mensen oppakken. Kortom, 2020 staat in het teken van binden en boeien én met focus op stabilisatie en continuïteit. Wat mij betreft speerpunten voor de strategie voor de komende jaren.”

Dennis van der Pol – End users, Technical Support & Sales

“Afgelopen jaar was het druk en soms onrustig; inmiddels is het nog steeds lekker druk, maar is er meer rust op de afdeling. De projectleiders, meet- en regeltechnici en specialisten werken autonoom en toch als één team. Verder ben ik er trots op dat Technical Support nauw samenwerkt met de andere afdelingen. Komend jaar kunnen we ons daardoor meer richten op de doorontwikkeling van Technical Support en de Coneco Helpdesk. Naast het installatie-onderhoud staat ook de stap naar het bewaken, monitoren en optimaliseren van de prestaties centraal”.

Tom van Oers – Projects Technology & Sales

“Intern hebben we op organisatorisch gebied flink slagen gemaakt. Maar wat voor onze klanten telt, is het resultaat ervan. De lijnen tussen Sales, Projects en Technical Support zijn korter geworden en beslissingen worden op elk niveau in de organisatie genomen. Dit maakt dat we sneller kunnen handelen. We willen in 2020 die servicegerichtheid verder uitbouwen. Voor projecten ligt de focus op doorvragen en een uitgebreide voorbereiding in het voortraject. Zo proberen we faalkosten en bijkomende ergernissen tot een minimum te beperken. En niet onbelangrijk, de prijs in de offerte is ook de afrekening: we garanderen géén meerwerk als de opdracht niet verandert.”

Arnold Baardman – Customer Relations & Sales

“We hebben dit jaar goed kunnen bijdragen aan de winstgevendheid van onze klanten en de tevredenheid van hún eindklant. Dat komt in de eerste plaats door onze hoogwaardige en actuele kennis over meet- en regeltechniek. In de markt staan we bekend om onze kwaliteit van de inhoud en maken dus hierop het verschil. Maar ik zie ook dat ons relatiemanagement en onze zorgvuldig doorlopen processen worden gewaardeerd. Dit kunnen we verder ontwikkelen, vooral de manier waarop we ons onderscheiden moeten we uitvergroten. Ik wil me komend jaar verder richten op de bewustwording van de zogenaamde IRP-driehoek. De drie thema’s Inhoud, Relatie en Proces willen we verder laden zodat iedereen kan meewerken aan de klanttevredenheid en winstgevendheid.”

Dion Brouwer – Innovation & Development

“We ontwikkelen ons steeds meer naar een kennisbedrijf. Omdat we innovatie belangrijk vinden, omdat we duurzaamheid nastreven, maar ook omdat de markt meer behoefte heeft aan specifieke kennis over meet- en regeltechniek en klimaatinstallaties. Daarnaast zien we groeiende vraag naar duurzame installaties, mét inzet van bodemenergiesystemen. Binnen Coneco verdiep ik me in dit onderwerp. Met trainingen breng ik nog meer kennis over aan mijn collega’s. We willen graag toegroeien naar beheerverantwoordelijke van deze bodemenergiesystemen. Daarom zullen we, net als dit jaar, in 2020 steeds vaker al in de ontwerpfase met opdrachtgevers en eindklanten aan tafel zitten. Zo kunnen we onze kennis optimaal te gelden maken voor duurzame en optimale installaties.”

Eelco van Veen – Project Organization

“Het fijne van dit jaar is dat iedereen goed op ‘zijn plek’ zit. Het samenstellen van het beste team voor een project werpt zijn vruchten af. We benutten onze capaciteit en kwaliteit op een efficiëntere en prettige manier. Niemand is overbelast, iedereen doet waar hij het best in is. Bovendien merk ik dat we veel flexibeler zijn om met externe veranderingen, bijvoorbeeld bij de klant, om te gaan. Daarom kan ik komend jaar écht aandacht besteden aan verdieping en binding tussen collega’s, functiegroepen en teams. Naast de gewone werkoverleggen ga ik inhoudelijke themasessies organiseren. Kennisoverdracht, of het nu gaat om technische of praktische zaken, is hét speerpunt voor 2020.”

Mariëlle de Gruijter – Human Resources

“Er heerst rust en controle binnen onze organisatie. Dat is deels te danken aan de inzet van nieuwe collega’s. We werken inmiddels met bijna 100 geweldige collega’s samen. Dit jaar stond in het teken van werkgeluk voor onze medewerkers met veel aandacht voor ontwikkeling en talent. Veel collega’s zijn begonnen met een opleiding of hebben kennisdeelsessies bijgewoond. Ook bieden we collega’s de mogelijkheid om meerdere rollen uit te oefenen zodat talent maximaal benut wordt. Dat komt ieders werkgeluk ten goede. Deze koers én al mijn collega’s wil ik graag behouden voor komend jaar!”

Coneco en Re3Com maken deel uit van HC Groep