Logo Coneco

Volg ons

Referentie

Ontwerp fulfilmentcentrum bol.com scoort ‘Outstanding Breeam-NL’

Projectrealisatie

bol.com bouwt een nieuw, toekomstbestendig fulfilmentcentrum. Het hypermoderne gebouw van 50.000 m2 dat bij Waalwijk verrijst, wordt het meest duurzame retail fulfilmentcentrum van Nederland. Coneco meet en regelt de klimaatinstallaties van dit uiterst duurzame en energiezuinige gebouw.

In nauwe samenwerking met Van Delft Installatieprojecten B.V. (opdrachtgever) en Erco B.V. (meet- en regeltechnische bekabeling) is een systeem ontworpen, dat het binnenklimaat (verwarming, koeling en ventilatie) optimaal regelt. Van Delft heeft Coneco en Erco al in een vroeg stadium bij het ontwerpproces betrokken, waardoor de drie partijen het systeem volledig samen konden bedenken en ontwerpen. Coneco leidt het regeltechnische proces en streeft er op verschillende manieren naar het project zo efficiënt en functioneel mogelijk binnen de gestelde termijn te realiseren. Zo leveren bijvoorbeeld ‘prefab’ aangeleverde VAV-boxen veel tijdwinst op, omdat ze ter plekke direct te installeren zijn. En met de toegepaste Priva Blue ID-apparatuur voldoet het meet- en regelproces aan de hoge kwaliteitseisen van opdrachtgever Van Delft en eindgebruiker bol.com

Prestigieus certificaat
Deze hoge eisen bij het ontwerp van het gebouw leidden voor bol.com al tot het Breeam-NL certificaat, een prestigieus internationaal keurmerk dat de duurzaamheid van gebouwen beoordeelt. De score ‘Outstanding’ is het resultaat van diverse innovatieve en milieuvriendelijke maatregelen bij het ontwerp. Er is bijvoorbeeld in de bodem een installatie voor warmte/koude opslag aangelegd, die in combinatie met warmtepompen zorgt voor duurzame verwarming en koeling van het fulfilmentcentrum. Ook de energiezuinige klimaatinstallatie waaraan Coneco meewerkt, draagt bij aan het behaalde ontwerpcertificaat.

Optimaal functioneren
Naast het ontwerp en de levering van het besturingssysteem worden de prestaties, van de klimaatinstallaties in het toekomstige fulfilmentcentrum van bol.com, bewaakt met monitoring en data-analyse. Specifieke software maakt duidelijk of de installaties in het nieuwe gebouw optimaal functioneren. Aan de hand van vooraf opgestelde indicatoren en mogelijke afwijkingen daarop is te zien, of de prestatie-eisen qua verbruik en comfort zijn behaald en of er eventueel nazorg nodig is.

Oplevering
Voor Coneco is de oplevering van het project in het voorjaar van 2017. De maanden daarna zijn nodig om het logistieke systeem binnen het gebouw aan te leggen. Vooral het interne transport zal verregaand geautomatiseerd worden. bol.com verwacht het nieuwe fulfilmentcentrum in 2017 te kunnen openen.

Afbeelding bol.com

Coneco en Re3Com maken deel uit van HC Groep