Logo Coneco

Volg ons

Referentie

Gegarandeerde luchtkwaliteit in aardbevingsbestendige scholen

Projectrealisatie

Een uniek systeem garandeert de luchtkwaliteit in een aantal schoolgebouwen in het Groningse aardbevingsgebied. Het systeem is ontstaan uit een samenwerking tussen Huisman Warmtetechniek en RE3COM Coneco. Huisman levert en installeert en RE3COM Coneco zorgt voor de regeltechniek. Inmiddels zijn de eerste aardbevingsbestendige scholen in Noordoost Groningen met dit innovatieve systeem opgeleverd.

Als gevolg van de gaswinning hebben veel scholen in Noordoost Groningen te kampen met aardbevingsschade. Het kabinet heeft besloten ruim 290 miljoen Euro uit te trekken voor de versterking en nieuwbouw van die scholen. Een groot deel hiervan wordt bekostigd door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Voor de ‘tijdelijke’ nieuwbouw en de versterking van een aantal van de scholen ontwikkelde Re3com de software voor een uniek systeem dat Huisman Warmtetechniek levert. Huisman heeft zelf een ventilatie unit, de Educalor, ontwikkeld volgens de eisen van het Frisse Scholen Besluit, klasse B. De unit waarborgt de luchthoeveelheid en -kwaliteit in de lokalen. Op basis van de afwijking tussen de gemeten en de gewenste luchtkwaliteit en ruimtetemperatuur, worden de hoeveelheid buitenlucht en de verwarming en vrije koeling in volgorde geregeld.

Plug and Play installatie
Om aardbevingsbestendig te worden, moeten veel schoolgebouwen worden versterkt of zelfs nieuw gebouwd. De leerlingen krijgen daarom, soms voor een aantal jaren, les in een ‘tijdelijke’ school. Elk lokaal in de schoolgebouwen waarin het concept van Huisman wordt toegepast, is voorzien van een Educalor ventilatie-unit. De grootste uitdaging voor RE3COM Coneco was het ontwikkelen van regelsoftware met optimale instellingen voor de units. Om de gemaakte hard- en software goed te kunnen testen, heeft er vooraf een Educalor bij RE3COM Coneco proefgedraaid. Zo kon Huisman op locatie snel aan de slag: de unit kon op de scholen volgens het ‘Plug and Play’ principe meteen worden geïnstalleerd. Inmiddels zijn er al schoolgebouwen in Bedum en Zuidwolde opgeleverd en is de school in Middelstum in uitvoering. Alle opleveringen zijn uitstekend verlopen. Naar verwachting volgen nog vele scholen, waarin we dit concept ook zullen toepassen.

Scholen prioriteit
Bij de aanpak van de problemen in het aardbevingsgebied heeft het kabinet de prioriteit bij scholen gelegd. Schoolgebouwen worden niet alleen versterkt, maar ook toekomstbestendig gemaakt. Er worden in Noordoost Groningen in totaal 29 nieuwe scholen gebouwd, 41 scholen versterkt en toekomstbestendig gemaakt en 60 scholen gesloten. Naast de scholen moeten in de toekomst ook duizenden woningen en andere gebouwen aardbevingsbestendig en duurzamer worden gemaakt.

Coneco en Re3Com maken deel uit van HC Groep