Logo Coneco

Volg ons

Referentie

Duurzaamheid en energiezuinigheid belangrijk voor Westland

Projectrealisatie

Sinds begin dit jaar is Coneco aan de slag bij de nieuwbouw van het duurzame en energiezuinige Gemeentehuis Westland. Nu de bouw van het gemeentehuis vordert, is het hoog tijd weer een kijkje te nemen op de bouwlocaties.

Het nieuwe Gemeentehuis Westland bestaat uit twee gebouwen op verschillende locaties in Naaldwijk: een publieks- en bestuurscentrum voor de dienstverlening aan inwoners en een kantoorgebouw voor medewerkers van de gemeente. Coneco realiseert de meet- en regelinstallaties, de bekabeling en het projectmanagement voor beide gebouwen. De komende 25 jaar houden we bovendien nauwlettend in de gaten of de installaties optimaal functioneren.

Vertraging bij de bouw
Na de kick off bijeenkomsten is er veel gebeurd: inmiddels is de bekabeling gelegd, zijn de regelkasten geplaatst en aangesloten en zijn de in- en uitgangen getest, dus nu is het tijd voor het functioneel testen. Aangezien het bouwtraject aanzienlijk was vertraagd en de opleverdatum niet mee opschoof, bleef er voor de werkzaamheden van Coneco minder tijd over. Op beide locaties is daarom vrijwel continu ‘in ploegendienst’ gewerkt, ook door bekabelingspartner Gouda Elektrotechniek. Bovendien moest er veel techniek in de beperkte ruimte boven de verlaagde plafonds worden aangebracht, want er zijn verschillende typen naregelingen toegepast. Kortom, er is veel werk verricht in weinig tijd, maar het ziet ernaar uit dat alles precies is afgerond, voordat de gemeente de panden in gebruik neemt.

Bijzondere toepassingen
De gebouwen hebben een aantal bijzondere toepassingen. Bij beide locaties komt een PCM-buffer in de grond. Dat is een energiebuffer waarmee de restkoude van de water/water warmtepompen uiterst efficiënt wordt ingezet. De gebufferde koude wordt ingezet tijdens de koelvraag. Op de werkplekken zijn klimaatplafonds en FCU’s aangebracht (voor koelen of verwarmen) en de vergaderruimtes zijn voorzien van een VAV-regeling, die werkt aan de hand van de gemeten luchtkwaliteit. Door een druk op de knop kan met deze regeling de ruimte worden gespuid en wordt (bijvoorbeeld na een vergadering) alle lucht in de ruimte ververst.

Duurzaam en energiezuinig
Bij de bouw van het gemeentehuis zijn duurzaamheid en energiezuinigheid heel belangrijk. In beide gebouwen wordt monitoring toegepast. Hiermee wordt de totale werking van de installaties gemonitord en getoetst. Eventuele afwijkingen worden direct gesignaleerd en beoordeeld en de bijbehorende oplossingen worden geborgd. Naar verwachting neemt de gemeente Westland het nieuwe gemeentehuis in Naaldwijk deze zomer in gebruik.

Benieuwd naar het nieuwe gemeentehuis? Bekijk hier de animatie van het nieuwe Gemeentehuis Westland van Boele & van Eesteren

Afbeelding: Boele & van Eesteren

Coneco en Re3Com maken deel uit van HC Groep