Logo Coneco

Volg ons

Referentie

Bosch Thermotechniek in Deventer

Projectrealisatie

De klimaatbeheersing bij Bosch Thermotechniek is totaal gerenoveerd. De vele processen die zich in drie gebouwen van Bosch afspelen, mochten tijdens de renovatie onder geen beding worden verstoord.

  • Project: Bosch Thermotechniek in Deventer
  • Opdracht: totale renovatie van klimaatbeheersing in drie gebouwen van Bosch
  • Hoe gerealiseerd: Het betreft hier de totale renovatie van de systemen: Staefa Controls, AS1000 en BR-Controls. Deze systemen waren volledig uitgefaseerd, werden niet meer ondersteund en zijn omgebouwd naar een Priva Blue ID systeem. Re3Com Coneco heeft ook de ombouw van de regelpanelen begeleid.

Daarom Re3Com Coneco: gunstige prijs-kwaliteitverhouding
Het project is na aanbesteding gegund aan Re3Com Coneco, eenvoudigweg omdat het de beste prijs-kwaliteitverhouding had, aldus Wim Assink, gebouwbeheerder bij Bosch in Deventer.

Samenwerking: uitgevoerd volgens Plan van Eisen
Het project omvatte drie gebouwen: het hoogst gevoelige Research & Development gebouw, het daarnaast gelegen pompstation voor de koeling en het productiegebouw. “Vooral de ombouw in het R&D–gebouw was een complex project. Op 2 meter van de oude kast is een nieuwe opgebouwd. Daarna is alles proces voor proces overgezet. Dat moet zeer nauwkeurig, omdat de precieze flows in de laboratoria niet verstoord mochten worden. Een voorbeeld: we hebben een gekoeld tapwater flow 0-60 liter/min bij een constante temperatuur van 19 graden +/- een halve graad. De totale renovatie is uitgevoerd zonder verstoring van onze bedrijfsprocessen en volledig volgens ons Plan van Eisen.”

Coneco en Re3Com maken deel uit van HC Groep