Logo Coneco

Volg ons

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij Coneco en Re3com

Coneco gaat voorop in de wereld van gebouwautomatisering. We willen een fundamentele bijdrage leveren aan de verbetering van de klimaat- en duurzaamheidsprestaties van gebouwen. Dat doen we door de mens voorrang te geven, door te investeren in kennis en innovatie en door bij te dragen aan het succes van onze klanten. Daarbij zijn we steeds op zoek naar manieren om onze bedrijfsvoering te verbeteren en hebben we veel aandacht voor de wereld om ons heen.  

Onze inzet voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is gebaseerd op de balans tussen de drie P’s People, Planet en Profit. In onze dagelijkse werkzaamheden komt MVO op veel manieren tot uiting: 

Duurzaamheid: we werken samen met onze klanten en gebruikers aan duurzame oplossingen voor hun projecten. Zo ontwikkelen we onder andere gebouwbeheersystemen waarmee het energiegebruik gereduceerd kan worden.

Innovatie: we zijn continu op zoek naar kansen om onze klanten beter van dienst te zijn en naar de praktische toepasbaarheid van nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe en complexe vraagstukken bieden kansen om dingen beter te doen. 

Kwaliteit, veiligheid en gezondheid: we werken volgens de richtlijnen van onze certificering voor ISO 9001:2015, VCA en BRL 600021. Regelmatige audits en inspecties zorgen ervoor dat we deze in onze organisatie borgen. 

Milieu: we optimaliseren installaties door monitoring, onderhoud en beheer. Goede gebouwautomatisering levert naast een reductie van CO2-uitstoot en een lager energiegebruik bovendien een aanzienlijke kostenbesparing op.  

Welzijn: doordat we bijdragen aan de verbetering van gebouwprestaties, verhoogt het welbevinden en de gezondheid van de gebruikers. Ze voelen zich goed in een gezond gebouw en kunnen er prettig werken. 

De MVO-activiteiten van Coneco beperken zich dus niet tot onze eigen bedrijfsvoering, ze werken ook door in de bedrijfsactiviteiten van onze klanten en gebruikers. Samen met hen werken we aan de verduurzaming van gebouwinstallaties en daarmee aan een duurzame maatschappij. Zo realiseren we bijvoorbeeld de meet- en regeltechniek voor projecten met bodemopslag, voor de duurzame inzet van energie met behulp van onder andere warmtepompen. Daarnaast regelen we systemen voor de effectieve en efficiënte inzet van energie en werken we mee aan de realisatie van Smart Buildings. 

Vooropgaan in gebouwautomatisering kunnen we echter niet zonder onze medewerkers: zij belichamen onze onderneming en onze passie voor technische innovatie. Bij Coneco hebben mensen voorrang en krijgen medewerkers alle kans zich optimaal te ontwikkelen. Dat is belangrijk voor hun persoonlijke groei en draagt bij aan een gelukkig bestaan. We stimuleren maatschappelijke betrokkenheid, ondersteunen vrijwilligerswerk en zetten ons in voor verschillende maatschappelijke organisaties. We willen dat het met iedereen goed gaat. Alleen dan gaat het goed met Coneco. 

Daniël Wiltinge
Daniël Wiltinge Directeur Re3com 0522 76 00 64 LinkedIn
Ramon Bokhorst
Ramon Bokhorst Sales 06 29 04 50 01 LinkedIn
Ruben Kroezen
Ruben Kroezen Projecten 0522 76 00 69 LinkedIn
Jarin Tempelman
Jarin Tempelman Servicedesk / Support Re3com 0522 76 00 50 LinkedIn
Marielle de Gruijter Mens en organisatie 078 641 38 77 LinkedIn
Dennis van der Pol Directeur Coneco 06 22 46 57 95 LinkedIn
Arnold Baardman
Arnold Baardman Sales / Customer Relations 06 10 93 40 36 LinkedIn
Matthijs Noordergraaf Sales 078 641 38 77
Eelco van Veen
Eelco van Veen Projectorganisatie 078 641 38 77 LinkedIn
Edwin Stalvord
Edwin Stalvord Service en Onderhoud / VCA 078 641 38 77 LinkedIn
Niels van den Berg Servicedesk / Support Coneco 078 641 65 10 LinkedIn
Adriaan van den Berg
Adriaan van den Berg Technische innovatie 078 641 38 77 LinkedIn
Dion Brouwer
Dion Brouwer Strategisch adviseur Duurzaamheid 078 641 38 77 LinkedIn
Kees Doolaar
Kees Doolaar Projectmanager / Kwaliteit 078 641 38 77 LinkedIn
Arnout Janze
Arnout Janze Training en Opleiding 078 641 38 77 LinkedIn
Marielle de Gruijter Mens en organisatie 078 641 38 77 LinkedIn
Ralph van Tongeren Marketing en Communicatie 06 53 46 12 98 LinkedIn

Coneco en Re3Com maken deel uit van HC Groep