Logo Coneco

Volg ons

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij Coneco en Re3com

Coneco gaat voorop in de wereld van gebouwautomatisering. We willen een fundamentele bijdrage leveren aan de verbetering van de klimaat- en duurzaamheidsprestaties van gebouwen. Dat doen we door de mens voorrang te geven, door te investeren in kennis en innovatie en door bij te dragen aan het succes van onze klanten. Daarbij zijn we steeds op zoek naar manieren om onze bedrijfsvoering te verbeteren en hebben we veel aandacht voor de wereld om ons heen.  

Onze inzet voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is gebaseerd op de balans tussen de drie P’s People, Planet en Profit. In onze dagelijkse werkzaamheden komt MVO op veel manieren tot uiting: 

Duurzaamheid: we werken samen met onze klanten en gebruikers aan duurzame oplossingen voor hun projecten. Zo ontwikkelen we onder andere gebouwbeheersystemen waarmee het energiegebruik gereduceerd kan worden.

Innovatie: we zijn continu op zoek naar kansen om onze klanten beter van dienst te zijn en naar de praktische toepasbaarheid van nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe en complexe vraagstukken bieden kansen om dingen beter te doen. 

Kwaliteit, veiligheid en gezondheid: we werken volgens de richtlijnen van onze certificering voor ISO 9001:2015, VCA en BRL 600021. Regelmatige audits en inspecties zorgen ervoor dat we deze in onze organisatie borgen. 

Milieu: we optimaliseren installaties door monitoring, onderhoud en beheer. Goede gebouwautomatisering levert naast een reductie van CO2-uitstoot en een lager energiegebruik bovendien een aanzienlijke kostenbesparing op.  

Welzijn: doordat we bijdragen aan de verbetering van gebouwprestaties, verhoogt het welbevinden en de gezondheid van de gebruikers. Ze voelen zich goed in een gezond gebouw en kunnen er prettig werken. 

De MVO-activiteiten van Coneco beperken zich dus niet tot onze eigen bedrijfsvoering, ze werken ook door in de bedrijfsactiviteiten van onze klanten en gebruikers. Samen met hen werken we aan de verduurzaming van gebouwinstallaties en daarmee aan een duurzame maatschappij. Zo realiseren we bijvoorbeeld de meet- en regeltechniek voor projecten met bodemopslag, voor de duurzame inzet van energie met behulp van onder andere warmtepompen. Daarnaast regelen we systemen voor de effectieve en efficiënte inzet van energie en werken we mee aan de realisatie van Smart Buildings. 

Vooropgaan in gebouwautomatisering kunnen we echter niet zonder onze medewerkers: zij belichamen onze onderneming en onze passie voor technische innovatie. Bij Coneco hebben mensen voorrang en krijgen medewerkers alle kans zich optimaal te ontwikkelen. Dat is belangrijk voor hun persoonlijke groei en draagt bij aan een gelukkig bestaan. We stimuleren maatschappelijke betrokkenheid, ondersteunen vrijwilligerswerk en zetten ons in voor verschillende maatschappelijke organisaties. We willen dat het met iedereen goed gaat. Alleen dan gaat het goed met Coneco. 

Diane van Zwet Algemeen directeur 06 57 31 33 08 Email LinkedIn

Coneco en Re3Com maken deel uit van HC Groep