Logo Coneco

Volg ons

MVO-beleid

25 mei 2018

Als marktleider in de branche van gebouwautomatisering houdt Coneco ook rekening met de maatschappelijke effecten van de bedrijfsactiviteiten en processen. 

Wij zien MVO niet als een project op zich, maar zoeken steeds naar manieren om de bedrijfsvoering te verbeteren en de gevolgen voor mens en milieu positief te beïnvloeden. Dat geldt niet alleen voor onze eigen bedrijfsvoering, maar indirect ook voor de bedrijfsactiviteiten van onze klanten en gebruikers. Onze afdeling innovatie werkt – aan de hand van diverse technische (duurzaamheids)vraagstukken – samen met hen aan de fundamentele verbetering van de klimaat- en duurzaamheidsprestaties van gebouwen. 

Veiligheid, gezondheid en milieu zijn bij onze bedrijfsvoering essentiële onderdelen. Deze borgen we in de organisatie onder meer doordat we werken volgens de geldende VCA-voorschriften en de richtlijnen vanuit ons kwaliteitssysteem ISO 9001:2015. We streven naar kwaliteit, veiligheid en gezondheid voor alle medewerkers en betrokkenen. Onze doelstellingen maken we concreet in de MVO-missie en -visie van Coneco.

Coneco MVO-missie en -visie

Ons streven is een gezonde bedrijfsvoering, door continue verbetering van onze prestaties, door vooruitgang en innovatie. Hiermee willen we een fundamentele bijdrage leveren aan de verbetering van de klimaat- en duurzaamheidsprestaties van gebouwen. In gezonde gebouwen voelen gebruikers zich goed en kunnen ze prettig werken. Betere gebouwprestaties zorgen bovendien voor een reductie van CO2-uitstoot en lagere exploitatiekosten voor de eindgebruiker. Zo werken we aan onze ambitie om in de markt van gebouwautomatisering nummer 1 te zijn en te blijven. Hierbij streven we ernaar dat de sociaalmaatschappelijke-, milieu- en economische aspecten van onze bedrijfsvoering zoveel mogelijk in evenwicht zijn. Op die manier werken we zowel aan de verduurzaming van onze organisatie als aan een duurzame maatschappij.

Bij Coneco hebben mensen voorrang. Ze belichamen onze onderneming en onze passie voor technische innovatie. Medewerkers bij Coneco krijgen alle kans om zich optimaal te ontwikkelen. Dat is belangrijk voor hun persoonlijke groei en het draagt bij aan een gelukkig bestaan. We willen dat het met iedereen goed gaat. Alleen dan gaat het goed met Coneco.

Coneco’s ambitie om de beste gebouwautomatiseerder van Nederland te zijn, heeft gevolgen voor de samenwerking met andere partijen. Met onze leveranciers aan de ene kant en onze klanten en gebruikers aan de andere kant van de keten, werken we samen aan een duurzame wereld. We zijn met elkaar verantwoordelijk voor de wereld om ons heen, nu en in de toekomst.

Balans tussen People, Planet en Profit

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen maken wij gebruik van het principe van de drie P’s: People, Planet en Profit. Wij streven naar de juiste balans tussen de sociale en maatschappelijke aspecten (People), de milieuaspecten (Planet) en de economische aspecten (Profit) van onze bedrijfsvoering.

In een recent onderzoek naar MVO bij Coneco hebben we, aan de hand van de drie P’s, de actuele stand van zaken en de aandachtspunten voor MVO in kaart gebracht. Ook uit dit onderzoek bleek heel duidelijk, dat mensen voorrang hebben bij Coneco.  Bij het verankeren van het MVO-beleid in de organisatie vormen de belangrijkste punten uit het onderzoek steeds onze richtlijn.

Wilt u meer informatie over ons MVO-beleid, dan kunt u contact opnemen met Diane van Zwet, algemeen directeur Coneco.

Diane van Zwet Algemeen directeur 06 57 31 33 08 LinkedIn

Coneco en Re3Com maken deel uit van HC Groep