Logo Coneco

Volg ons

blog

Verantwoording nemen en niet weglopen voor fouten

Coneco

Ik zie ons werk meer en meer verschuiven. We werken steeds meer als adviseur en partner voor gebouweigenaren en installateurs en we zitten steeds eerder in het traject aan tafel. Al in de ontwerp- en engineeringsfase van onze opdrachtgevers betrekken we onze specialisten of partners bij het project. Nog vóór de uitvoering en de officiële opdracht. Door vroeg in het proces te investeren, kunnen we meer en meer verantwoordelijkheid op ons nemen. Dat biedt onze opdrachtgevers zekerheid en het helpt faalkosten te beperken.

Ik vind het belangrijk om aan te sluiten op de wensen en bewegingen in de markt en hier zo goed mogelijk op in te spelen. Dat kunnen we steeds beter dankzij innovaties in slimme en duurzame gebouwautomatisering zoals Coneco Plus en door samenwerkingen met Priva en bGrid. Maar uiteindelijk is het niet alleen de technische oplossing die belangrijk is. Verantwoording nemen, eerlijk handelen en niet weglopen voor fouten, dát is waar het om gaat. Vooraf stemmen we verwachtingen af en benoemen we pijnpunten. Dat doen we open en transparant. Na overeenstemming over de prijs zal deze niet meer veranderen, tenzij de scope van de opdracht écht verandert. Dit sluit aan op de groeiende trend van contractvormen waarbij de verantwoordelijkheid voor een ontwerp compleet bij de ‘aannemer’ ligt.

We kennen de specialisten

Wij merken dat we met onze kennis – samen met de kennis van onze partners – juist in dat vroege stadium waarde kunnen toevoegen. Tot niet zo heel lang geleden, richtte ons vakgebied zich met name op het besturen en bemeten van klimaat-installaties, soms aangevuld met andere disciplines zoals verlichting. Echter, door de toegenomen vraag naar duurzaam en hoogwaardig vastgoed, worden we steeds meer gevraagd voor onze ICT- en data-expertise.

Eerlijk handelen

Ons vakgebied was al mooi maar het wordt alleen maar mooier. Binnen Coneco krijgen al onze medewerkers de ruimte om zich continu op nieuwe gebieden en technologieën te ontwikkelen. Zodat we onze positie verder kunnen verstevigen. Wat ons uniek maakt is deze voortdurende drang om te innoveren in combinatie met onze mentaliteit: verantwoording nemen, eerlijk handelen en niet weglopen. Dat is Coneco.

Coneco en Re3Com maken deel uit van HC Groep