Logo Coneco

Volg ons

blog

Met vlag en wimpel: ISO-certificaat Coneco verlengd

Kwaliteit en certificering

Een jaar na de invoering van het vernieuwde managementsysteem van Coneco was het vorige week zover: de eerste externe audit. Hoewel dit altijd een spannend moment is, gingen we de audit vol vertrouwen tegemoet. En terecht: het toetsingsonderzoek verliep uitstekend en het ISO-certificaat is wederom verlengd!

Coneco’s managementsysteem ‘nieuwe stijl’ (volgens de norm ISO 9001:2015) is inmiddels bijna een jaar operationeel. De ISO-certificering verloopt volgens een driejaarlijkse cyclus. Ieder jaar wordt na een tussentijds onderzoek bepaald of het systeem voor hercertificatie in aanmerking komt. Om dit te beoordelen, voerde Bureau Veritas afgelopen week de externe audit bij Coneco uit. Tijdens het driedaagse bezoek interviewde de auditor onze medewerkers, observeerde hij onze systemen en beoordeelde hij onze documenten en registraties. Dit jaar stonden met name de interne procedures op de agenda; volgend jaar bezoeken we samen met de Veritas-auditor ook een project, om te zien hoe het systeem daar werkt. De adviseur van Provison die ons ook bij de overgang van de oude naar de nieuwe ISO-norm heeft begeleid, was eveneens aanwezig.

Meer inzicht

Voor Coneco staat bij de ISO-certificering voorop, dat het systeem een duidelijke meerwaarde moet hebben. Niet alleen voor onze organisatie, maar ook voor onze stakeholders, zoals klanten en leveranciers. Het managementsysteem loopt inmiddels prima en de meerwaarde is daarmee ook steeds beter zichtbaar. We zien bijvoorbeeld dat de nieuwe VACK-procedure (voor complimenten en klachten), de overzichtelijke procesdiagrammen en de aanpak van het risicomanagement hun vruchten afwerpen. Het systeem lééft binnen de organisatie, de medewerkers leveren input vanuit verschillende disciplines en niveaus. En dat geeft ons nog meer inzicht in de bedrijfsprocessen.

Steeds beter

De externe audit verliep prima, het certificaat is zelfs verlengd zónder specifieke opmerkingen vanuit Veritas! Dat betekent echter niet, dat we nu even ‘rustig aan’ kunnen doen. Immers, net als de organisatie is ook het managementsysteem continu in beweging. We gaan ons daarom nog verder verdiepen in onder andere de ontwikkeling van de VACK-procedure en het risicomanagement. Bovendien willen we, als vervolg op de ISO-certificering, nu graag aan de slag met de BRL 6000-certificering (het beheren van energiecentrales van bodemenergiesystemen). We zijn er trots op, dat ons managementsysteem voldoet aan de vereisten vanuit de ISO-norm. Dit bevestigt dat we onze middelen doelmatig inzetten, risico’s kunnen managen en onze bedrijfsprocessen beheersen. Hierbij streven we naar continue verbetering: alles wat we doen, willen we nog beter doen. Met dat uitgangspunt werken we dagelijks aan ons doel: tevreden klanten en medewerkers!

Heeft u vragen over het managementsysteem van Coneco, dan informeren wij u graag. Over de totstandkoming van het vernieuwde systeem leest u meer in onze voorgaande blogs over de ontwikkeling, de certificering en de pluspunten voor u als klant.

Coneco en Re3Com maken deel uit van HC Groep