Logo Coneco

Volg ons

blog

Interessante publicaties en video’s

Inspiratie

Coneco is een lerende organisatie. Dat betekent dat we bijscholen en kennisbijeenkomsten bijwonen. En dat we onze vakliteratuur bijhouden. We delen graag interessante artikelen, publicaties en filmpjes over installatietechniek, gebouwautomatisering en trends in de markt.

Leestijd: 4 minuten

Zeer toegankelijke publicatie voor gebouwbeheerders, mét checklist!
Het is voor gebouwbeheerders soms lastig te verwoorden wat zij met het gebouwbeheersysteem willen. De zeer toegankelijke ISSO-publicatie 115 geeft gebouwbeheerders een goede richtlijn. Deze publicatie beschrijft het doel van een gebouwbeheersysteem, het facilitaire proces, welke vier soorten gebruikers een gebouwbeheersysteem heeft en een eisenpakket voor automatisering en beheer. Daarnaast ook een quickscan, specifieke uitwerking op uitrustingsniveau, begrippenlijst en lijst met relevante afkortingen. Een heel nuttig document! Niet alleen voor gebouwbeheerders, maar ook voor ontwerpers, adviseurs en installateurs. En voor ons!

Leestijd: 5 minuten

Zo ziet installatiebedrijf van de toekomst eruit
Door technologische innovaties en maatschappelijke trends verandert de klantvraag. Dat heeft grote gevolgen voor de markt voor installatiebedrijven. Op initiatief van Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf (OTIB) beschrijft een scenariobouwteam het installatiebedrijf van de toekomst. In dit filmpje schetsen onderstaande hoogleraren het scenario voor het installatiebedrijf van morgen:

  • Jan Jonker (Duurzaam ondernemen | Radboud Universiteit)
  • Fred van Houten (Design enginering & smart industry | Universiteit Twente)
  • Jos Lichtenberg (Productontwikkeling in de bouw | Technische Universiteit Eindhoven)
  • Ad van Wijk (Future energy system | Technische Universiteit Delft)
  • Willem Vermeend (Economie 4.0 | Open Universiteit Maastricht).

Kijktijd: 7 minuten

Zo voorkomt u slechte luchtkwaliteit en productiviteitsverlies
Een slecht binnenklimaat leidt tot een oncomfortabel gevoel en verlies van productiviteit. De temperatuur speelt daarbij een rol, maar de luchtkwaliteit ook. Een slechte luchtkwaliteit leidt zelfs tot wel 10% productiviteitsverlies. Slecht nieuws voor de huurder en voor de gebouweigenaar. In dit whitepaper van Priva leest u wat u kunt doen om uw gebouw gezond en comfortabel te maken.

Leestijd 3 minuten

Praktisch houvast eisen voor ontwerp ventilatie-eenheden
Er is veel onduidelijk over de eisen voor het ontwerp van ventilatie-eenheden in woningen en utiliteitsgebouwen. De eisen zijn verscherpt met als doel het energiegebruik door ventilatiesystemen met 45% te verlagen. In dit artikel legt ISSO installateurs, leveranciers en adviseurs de nieuwe Europese verordeningen EU 1253/2014 en EU 1254/2014 uit met een interpretatiedocument. Deze handleiding biedt ook ons duidelijkheid en een praktisch houvast.

Leestijd: 4 minuten

Coneco en Re3Com maken deel uit van HC Groep