Logo Coneco

Volg ons

blog

Fijn achterover leunen!

Coneco

De eerste collega’s bereiden zich voor op de vakantieperiode. Meer dan wel verdiend! Want terugkijkend op het afgelopen half jaar kan ik stellen dat iedereen een periode van achterover leunen heeft verdiend! En dat achterover leunen goed doet, weet ik uit ervaring.

Mijn voorbereiding op een vakantie begint vaak met een terugblik. Wat heb ik gedaan? Wat hebben we met Coneco bereikt? Welke mijlpalen zijn er geslagen? Ik ben blij met wat we hebben gepresteerd dit halve jaar. Ik zie de eerste successen met Coneco Plus. Natuurlijk is het prettig dat het de investeringen waard blijkt. Maar mijn intrinsieke drijfveer met Coneco Plus is om het energieverbruik door installaties en gebouwen sterk terug te brengen terwijl we – het lijkt tegenstrijdig – het comfort flink verhogen. Het kan! Dat blijkt uit de resultaten van de eerste ‘verkochte’ projecten. De testfases laten zien dat we met de nieuwe software zó optimaal kunnen draaien dat we gebouwen inderdaad duurzamer én optimaler kunnen laten functioneren.

Achterover leunend onze organisatie bekijken

Als ik terugblik op dit half jaar ben ik zeer verheugd met de komst van Diane van Zwet. Als directeur algemene zaken geeft zij mij de ruimte om vaker en langer achterover te leunen. Door haar komst kan ik onze organisatie van een afstand bekijken. Een kritische blik werpen op onze werkwijze, op kansen, op goede en zwakke punten. Dat achterover leunen heeft ons al veel opgeleverd.
Zo hebben we gezien dat we veel prettiger en beter werken als we tijd kunnen investeren aan de voorkant van een project. Ik bedoel hiermee het denkwerk over de vraag, de oplossing en het proces. Zodat we levertijden kunnen nakomen, dat we de kwaliteit kunnen blijven bieden die de markt van ons gewend is, dat we lopende een project de ruimte hebben om te innoveren en tegelijkertijd op de research-afdeling kunnen experimenteren. Investeren aan de voorkant betekent wel dat we extra mensen nodig hebben. Op onze vacaturepagina een beschrijving van onze gedroomde collega’s.

Coneco Service Desk helpt iedereen 24/7

Het achterover leunen heeft me ook inzichten gegeven in kansen. Zo merken we dat de markt (en zelfs daarbuiten) behoefte heeft aan serviceverlening, aan het op afstand of op locatie oplossen van storingen.
Achteroverleunend besef ik dat wij de afgelopen 25 jaar met al onze kennis en ervaring in de branche echt een ‘specialist met meerwaarde’ zijn. Coneco onderscheidt zich hiermee in de markt. Ik realiseer me ook dat we met Coneco dé service partner willen zijn voor iedereen die ooit ergens een Priva-installatie heeft aangeschaft. Onze Coneco Service Desk kan én wil 24/7 elke vraag of storing behandelen. Of u nu ooit met ons of met onze installateurs zaken heeft gedaan of niet. Ik wil eraan bijdragen dat Priva-gebouwautomatisering altijd optimaal functioneert. Ik wil onze Coneco Service Desk inzetten ten dienste van de meet- en regeltechniek, de discipline waar mijn technische hart sneller van klopt.
Dit inzicht dankzij achterover leunen, maakt dat ik zin heb ik de periode ná de zomervakantie. Want dat we meer gaan doen met onze Coneco Service Desk is me helder. Maar nu eerst even lekker écht achterover leunen.

Ik wens u een fijne zomer!

Coneco en Re3Com maken deel uit van HC Groep