Logo Coneco

Volg ons

blog

Energiebesparing van €57.000 dankzij Coneco Plus Installatiescan

Innovatie

We kregen van de school toegang tot de data van de energiemeters; Liander gaf ons de energiestanden per uur van de laatste twee jaar. Zo konden we snel een analyse maken van het energieverbruik. Aan de hand van een profiel en gebruik van het gebouw (bouwjaar 2011, oppervlakte 15.000 m2 en zo’n 3500 gebruikers) bepaalden we het verbruik in en buiten schooltijden en tijdens weekenden en vakanties.

Kostenreductie: meer dan € 50.000 per jaar

Uit onze eerste analyse bleek al snel dat we een onderbouwde prognose op directe energiebesparing konden afgeven van minimaal € 57.000 per jaar. Deze besparing zat ‘m in het laten draaien van de installatie op passieve gebruiksmomenten. Dit moderne en goed geïsoleerde gebouw gedraagt zich namelijk als een thermosfles; de buitentemperatuur heeft nauwelijks invloed op het binnenklimaat – waardoor het gebouw bij niet-actief gebruik bijna geen afkoeling laat zien in de leslokalen. Verdere afwijkingen die naar voren kwamen: warmtewielen van de luchtbehandelingskasten werden niet optimaal ingezet; ketels en koelmachines waren onnodig in bedrijf; pompen gingen onnodig aan bij een buitentemperatuur lager dan 5 graden; verwarming en koeling draaiden tegelijk; de installatie startte te vroeg op; en de inblaastemperaturen weken af van het ontwerp. Op basis van onze analyse is het meet- en regelsysteem aangesloten op de data-analyse software van Coneco Plus. Hiermee kunnen we alle Priva-variabelen inlezen. Daarnaast kunnen we berekeningen loslaten op de data en zo volledig automatisch de totale installatie controleren op disfunctioneren en over- of onderpresteren.

CO2-uitstoot vermindert met 35%

Coneco Plus wil een omslag realiseren die leidt tot fundamentele verbetering van de duurzaamheidsprestaties van gebouwen. We garanderen een verlaging van CO2-uitstoot tot 35%. Een snelle berekening van deze case laat zien dat als we bovengenoemde afwijkingen rechtzetten, het schoolgebouw 400.000 kg minder CO2 uitstoot per jaar. Dat is omgerekend de totale jaarlijkse kooldioxide-productie van 80 woonhuizen.

Optimaal comfort: leerprestatie verhogen bij 21 graden

De schoolleiding vroeg ons ook metingen te verrichten in de lokalen. Ze weet dat docenten en leerlingen beter presteren als een lokaal op temperatuur is en als de CO2-concentratie in de lokalen niet hoger wordt dan 800 ppm. Door alleen de ruimtetemperaturen te meten, constateerden we in een groot deel van de circa 200 lokalen te hoge én te lage temperaturen. Door een ‘simpele’ instelling van de ruimtetemperatuur op 21 graden hebben we in een mum van tijd het comfort kunnen verbeteren in alle lokalen.

Resultaten

  • Opsporing ruim 10 disfuncties installatie
  • Optimalisatie van de installatie
  • 400.000 kg minder CO2 uitstoot p/jaar
  • Constante temperatuur, CO2 concentratie en zuurstof in circa 200 lokalen
  • Kostenreductie eerste jaar: €57.000 p/jaar

In deze blog heb ik u meegenomen in de inzichten van een diepgaande technische Installatiescan middels het automatisch analyseren van de data van een gebouw. De resultaten zijn zeer positief! Heb ik uw interesse gewekt voor een Installatiescan van uw gebouw? Bel me! Ik vertel u graag hoe voor u de ‘plus’ van Coneco Plus er uit kan zien.

Coneco en Re3Com maken deel uit van HC Groep