Logo Coneco

Volg ons

blog

BRL 6000-21: Vooroplopen en kennis verbreden

Innovatie

Strategisch adviseur duurzaamheid Dion Brouwer is samen met projectmanager Kees Doolaar de drijvende kracht en stimulator achter het behalen van de BRL 6000-21 certificering. Vanwaar de drijfveer om deze certificering te behalen ? “We hebben de ambitie om de beheeractiviteiten van Coneco Technical Support te laten groeien, het nemen van de beheerverantwoordelijkheid voor bodemenergiesystemen maakt daar onderdeel van uit.”

Sinds eind 2019 zijn we officieel BRL 6000-21 gecertificeerd, voor het deelgebied Beheren van Energiecentrales van bodemenergiesystemen van woongebouwen en/of utiliteitsgebouwen (beheren, groot). Iedereen in de markt weet dat deze certificering niet verplicht is om het aandeel regeltechniek voor bodemenergiesystemen te kunnen leveren. Waarom dan toch al die moeite voor de officiële certificering?

Voortdurend voorop lopen

Dion Brouwer, naast strategisch adviseur duurzaamheid binnen Coneco, ook mede verantwoordelijk voor innovatie en ontwikkeling: “We willen vooroplopen in ons vak. De behoefte aan persoonlijke ontwikkeling binnen onze organisatie is enorm, net als het delen van kennis. Zo hebben we de behoefte om onze kennis op onder meer het gebied van bodemenergiesystemen in praktijk te brengen en intern te delen met onze collega’s, maar ook extern met onze partners en klanten. We delen continu kennis over innovaties en het toepassen en inzetten van nieuwe technieken. We zijn een kennisbedrijf dat op het gebied van gebouwautomatisering nummer 1 wil zijn. Het behalen van deze certificering hoort daarbij.”

Verbreden van kennis

Wie deze lijn doortrekt, kan concluderen dat we graag verder kijken dan meet- en regeltechniek. Dion: “Verbreding van kennis en ervaring van onze technische discipline zit in het DNA van Coneco. Onze kernactiviteit en basisinteresse liggen bij meet- en regeltechniek. Maar al onze specialisten bestuderen ook de grensgebieden. Als je ziet hoeveel kennis we in huis hebben van E&W-installatietechniek, van slimme gebouwen, van beheer en onderhoud… Beheer is een belangrijk speer- en ontwikkelpunt binnen de organisatie. Vandaar ook de certificering. Die verbreding geldt overigens niet alleen voor de technische aspecten van ons werk. Ook op het gebied van procesoptimalisatie en excellente dienstverlening zoekt Coneco naast specialisatie, relevante kennis aan de randen van onze kernactiviteiten.”

Ambitie: Beheeractiviteiten uitbreiden

Dat zien we onder meer aan de actievere rol die we willen spelen met Coneco Technical Support. In 2019 hebben we de ambitie waargemaakt om dé servicepartner te zijn voor het onderhouden en optimaliseren van Priva gebouwinstallaties voor installateurs en eindgebruikers. Dion: “Met het behalen van onze BRL 6000-21 certificering willen we ons verder ontwikkelen in het beheren van bodemenergiesystemen. We willen graag groeien met Coneco Technical Support in het algemeen en met beheeractiviteiten in het bijzonder. Het behalen van de BRL 6000-21 certificering is daarbij een belangrijke voorwaarde.”

Coneco en Re3Com maken deel uit van HC Groep