Succes

Succes zit in de herhaling

We kennen bij Coneco drie factoren die bepalen of we succesvol zijn: ten eerste of we op basis van gelijkwaardigheid iets hebben kunnen toevoegen aan het werk van onze klanten en partners. Ten tweede of die samenwerking geleid heeft tot een project waar Coneco zijn hand voor in het vuur steekt. En tenslotte of het financiële resultaat bevredigend is. Om die factoren terug te vinden in een project, moet je alles geven wat je hebt.

We kennen bij Coneco het klappen van de zweep. We hebben technieken zien veranderen, we hebben de markt zien krimpen en groeien. We zijn overal al geweest en we hebben alles al gedaan. Het klinkt misschien arrogant, maar onze toegevoegde waarde is op dat vlak onmiskenbaar. We weten hoe je succes creëert. We zouden onze opdrachtgevers tekort doen als we dat voor onszelf zouden houden. En daar liggen de kansen voor echt succes.

De werkelijke beloning komt als partijen langdurig samen optrekken en van elkaar leren. Als ze niet bang zijn om hun kennis en kracht te bundelen en samen verantwoordelijk zijn voor fouten en voor successen. Voor zover we weten, zijn we de enige die op die manier denkt en werkt. Blijvend en actief bijdragen aan het succesvol ondernemerschap van de bedrijven met wie we samenwerken: daar ligt de bron van het succes van Coneco.

Site by Alsjeblaft!