Passie

De moed om te delen

Coneco wordt gekenmerkt door een hang naar het nieuwe. In de markt waarin we werken kunnen nog zoveel dingen verbeteren. Onze passie voor nieuwe en complexe vraagstukken is ongekend. Onze zoektocht naar kansen om te innoveren, zowel op product- als op procesniveau, is ons handelsmerk. Niet omdat alles nieuw moet, maar omdat in het nieuwe de oplossing ligt om dingen beter te doen.

Vanuit die gedachte houden we kennis niet voor onszelf, maar delen we die met partners, leveranciers en concurrenten. We helpen Priva, een van de grootste leveranciers in de markt, met de ontwikkeling van hun software. We schreven als eerste regelomschrijvingen bij projecten en we adviseren partijen met wie we samenwerken over manieren om methoden en processen te optimaliseren.

Wat je uitdraagt, moet je ook durven. Als het je overtuiging is dat innovatie en kennisdeling ons allemaal verder brengen, moet je daar ook in investeren en risico’s nemen. Coneco is de enige die jaarlijks 3,5% van zijn omzet direct investeert in kennis en innovatie van processen en projecten – en die kennis belangeloos deelt met zijn partners, klanten en concurrenten. Omdat we denken dat het goed is voor de markt. Dat is de moed om te delen.

Site by Alsjeblaft!