Doorzettingsvermogen

Er ook staan als het tegen zit

De manier waarop Coneco werkt, is niet zonder risico’s. Onze groei was niet altijd even gestaag en er zijn ook momenten geweest waarop het ronduit lastig was. Dat kun je afschuiven op de omstandigheden in de markt, maar je kunt het ook bij jezelf zoeken. Uiteindelijk hebben we liever continuïteit dan conjunctuur en draaien we liever omzet dan dat we op zoek gaan naar snelle winst.

Ieder project is er één, maar tegelijk ligt daar het focus niet. Want wat voor onze bedrijfsvoering geldt, gaat ook op voor hoe we samenwerken. Een project verloopt nooit zoals je verwacht. En als er op detailniveau iets mis gaat, levert dat altijd spanning op. Je kunt dan je verlies nemen en op zoek gaan naar een nieuwe opdracht, maar je kunt ook de frictie tegemoet gaan omdat je niets liever wil dan er samen uitkomen.

Doorgaan op de momenten waarop de situatie weerbarstig is. Verantwoordelijkheid niet afschuiven, maar alles afmaken tot iedereen tevreden is; zonder meerwerk in rekening te brengen. Daar zit het resultaat op de lange termijn. Want uiteindelijk gaat het niet om wat het kost, het gaat om wat het oplevert. Als je op die manier laat zien dat je er ook staat als het tegen zit, dan komt uiteindelijk de winst vanzelf.

Site by Alsjeblaft!