Coneco en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

MVO-beleid

Als leading company in de markt van regeltechniek houdt Coneco ook rekening met de maatschappelijke effecten van de bedrijfsactiviteiten en processen. Wij zien MVO niet als een project op zich, maar zoeken steeds naar manieren om de bedrijfsvoering te verbeteren en de gevolgen voor mens en milieu positief te beïnvloeden. Dat geldt niet alleen voor onze eigen bedrijfsvoering, maar indirect ook voor de bedrijfsactiviteiten van onze klanten en gebruikers. Met de Coneco Plus methode werken we namelijk samen met hen aan een fundamentele verbetering van de klimaat- en duurzaamheidsprestaties van gebouwen.

Veiligheid, gezondheid en milieu zijn bij onze bedrijfsvoering essentiële onderdelen. Deze borgen we in de organisatie onder meer doordat we werken volgens de geldende VCA-voorschriften en de richtlijnen vanuit ons kwaliteitssysteem ISO 9001:2015. We streven naar kwaliteit, veiligheid en gezondheid voor alle medewerkers en betrokkenen. Onze doelstellingen maken we concreet in de MVO-missie en -visie van Coneco.

Coneco MVO-missie

Ons streven is een gezonde bedrijfsvoering, door continue verbetering van onze prestaties, door vooruitgang en innovatie en door onze Coneco Plus-methode. Zo werken we aan onze ambitie: de beste regeltechnische partij van Nederland worden. Daarbij streven we ernaar dat de sociaalmaatschappelijke-, milieu- en economische aspecten van onze bedrijfsvoering zoveel mogelijk in evenwicht zijn. Op die manier werken we zowel aan de verduurzaming van onze organisatie als aan een duurzame maatschappij.

Coneco’s ambitie de beste regeltechnische partij van Nederland te zijn, heeft gevolgen voor de samenwerking met andere partijen. Met onze leveranciers aan de ene kant en onze klanten en gebruikers aan de andere kant van de keten, werken we samen aan een duurzame wereld. We zijn met elkaar verantwoordelijk voor de wereld om ons heen, nu en in de toekomst.

Coneco MVO-visie

In de wereld van meet- en regeltechniek lopen wij graag voorop bij innovatie en ontwikkeling. Met Coneco Plus realiseren we een omslag, die leidt tot een fundamentele verbetering van de klimaat- en duurzaamheidsprestaties van gebouwen. Coneco Plus is een methode die met monitoring, data-analyse, commissioning en prestatieborging de optimale werking van gebouwen garandeert. Dat leidt tot beter comfort voor gebruikers, minder energieverbruik en onderhoud en een verlaging van de CO2-uitstoot. Door de Coneco Plus-methode te verankeren in onze processen, werken we samen met onze klanten en gebruikers aan een duurzame wereld.

Balans tussen People, Planet en Profit

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen maken wij gebruik van het principe van de drie P’s: People, Planet en Profit. Wij streven naar de juiste balans tussen de sociale en maatschappelijke aspecten (People), de milieuaspecten (Planet) en de economische aspecten (Profit) van onze bedrijfsvoering.

In een recent onderzoek naar MVO bij Coneco hebben we, aan de hand van de drie P’s, de actuele stand van zaken en de aandachtspunten voor MVO in kaart gebracht. Uit dit onderzoek bleek heel duidelijk: bij Coneco staat “de mens” op nummer 1. Bij het verankeren van het MVO-beleid in de organisatie vormen de belangrijkste punten uit dit onderzoek steeds onze richtlijn.

Wilt u meer informatie over ons MVO-beleid, dan kunt u contact opnemen met Diane van Zwet, Directeur Coneco

Site by Alsjeblaft!