Regie en verantwoordelijkheid

Het proces heeft de hoofdrol. Wij zijn de regisseur

Coneco neemt graag de regie. Niet omdat het goed staat, maar omdat het de enige manier is waarop we verantwoordelijkheid kunnen dragen voor het totale proces en voor het werk van alle deelnemers. We zien een opdracht als een probleemstelling en we voelen ons al eigenaar van het probleem nog voordat we de opdracht hebben. Grip op het geheel is daarbij cruciaal.

De wijze waarop we te werk gaan, geeft ons inzicht in het web van disciplines. Er zijn veel manieren om problemen op te lossen en iedere deeloplossing heeft invloed op iets wat ergens anders gebeurt. Door al die onderdelen te overzien, zijn we in staat om oplossingen te genereren die in elkaar passen. Alleen dan kun je de verantwoordelijkheid nemen voor het einderesultaat, zelfs wanneer het gaat om het werk van onze leveranciers en onze klanten.

Om de regie te nemen moet je op gelijke voet kunnen opereren met je opdrachtgevers. Je moet verstand hebben van procesbeheersing en risicomanagement en je moet op ieder moment inzicht kunnen geven in de stand van zaken. Zo kunnen we onze klanten behoeden voor verrassingen en tegenslagen. Daarom zijn we graag regisseurs.

Site by Alsjeblaft!